23. oktober 1919. Uroligheder i Flensborg

Tysk Note om Urolighederne i Flensborg
Chefen for den tyske Delegation, v. Lersner, tilstillede 23. Okt. 1919 i Anl. af Urolighederne i Flensborg og de trufne militære Foranstaltninger følgende Note:

De sidste Uger har der i Flensborg været stort Overtal af arbejdsløse og stærk Tilstrømning af Medlemmer fra Søfolkenes Fagforening. De Skibsbesætninger, der vil arbejde, er Genstand for Trusler, og Byens Forsyning af Levnedsmidler støder paa de største Vanskeligheder.

16. d. M. blev Raadhuset taget med Storm, og der blev paatvunget Magistraten uigennemførlige Krav. Derfor har det været nødvendigt at følge den fra Byens Øvrigheder og Borgere fremkomne, indstændige Anmodning om at træffe militære Forholdsregler til Ordenens Opretholdelse.

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *