22. november 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Senest ændret den 19. juli 2018 18:04

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Ifølge tabslisten Thomas Hansen fra Øster Terp død paa lazaret.

Jes Peter Iversen i Midtskov ved Broager er falden den 28. oktober, Iversen, der blev 43 aar gl., efterlader hustru og 11 børn.

Hjuler Jørgen Petersen og hustru i Avnbøl har modtaget budskab om, at deres søn Chresten, 20 aar gl., er falden.

Landeværnsmand Henr. Petersen fra Sønderborg er falden den 12. oktober; han efterlader sig hustru og to smaa børn.

Gaardejer Carl Lauritzen paa Hygum Gammelmark er falden i Frankrig, ca. 40 aar gl.

Ifølge tabslisten er Hans Grau fra Holm paa Als, Andreas Petersen fra Skodsbøl ved Broager, Jannik Lindholm fra Raahede og Peter Lassen fra Haved ved Brøns faldne.

Murermester Andersen i Haderslev har faaet efterretning om,  at hans søn Andreas er død paa et lazaret i Bremen.

Ifølge tabslisten er Hans Clausen fra Tandslet paa Als død paa et lazaret.

Christian Madsen og hustru i Belkær ved Skovbølgaard har modtaget budskab om, at deres søn Andreas er falden ved Somme, 22 aar gl.

Ifølge tabslisten er Karl Sønnichsen fra Skelle ved Broager, Broder Decker fra Hajstrup og Arthur Decker fra Vesterbæk ved Roager falden.

Hjuler Jørgen Petersen fra Avnbøl har faaet sin søn Christians ejendele uden nogen som helst medfølgende meddelelse.

Peter Wilsen fra Haderslev, Sofus Gundesen fra Stydning ved Hammelev og Jørgen Johnsen fra Hohnfeld(?) i Sønderborg kreds er døde paa et lazaret.

Marinesoldat Niels Andsager fra Haderslev er død.

Smedemester Andreas Clausen fra Rønshoved ved Holebøl er død paa lazaret i Flensborg, 43 aar gl. Han efterlader hustru og fire børn.

Ifølge tabslisten er Hans Mathiesen fra Bedsted falden.

Fru Margrethe Jepsen i Høgsbro ved Hvidding har modtaget budskab om, at hendes søn Truels er falden den 19. oktober, 24 aar gl.

Rentier Peter Damm i Kliplev har modtaget meddelelse om, at hans ældste søn Hans er  falden i Frankrig.

 

Saarede

Lauritz Lund fra Maugstrup haardt saaret.

Som haardt saaret opføres i tabslisten Hans Lassen fra Blans-Nørreskov paa Als og Povl Gaarde fra Arnum.

I tabslisten meddeles, at Andreas Westphal fra Aabenraa og Christian Hansen fra Sønderborg er haardt saarede.

I tabslisten meddeles, at Cornelius Mortensen fra Hørup paa Als er haardt saaret og officers-stedfortræder Gottfried Lund fra Aabenraa er saaret.

 

I fangenskab

Rentier Jens Peter Møller i Erlev ved Haderslev har faaet meddelelse om, at hans søn er i russisk fangenskab.

Christians Schultz fra Sommersted-Skov, Mathias Jensen fra Fjersted og Viggo Hansen fra Ullerup er i følge tabslisten i fangenskab.

Fritz Schmidt, søn af musikhandler S. i Haderslev, er i fransk fangenskab.

Arbejder Dixen i Lindedal ved Haderslev er i russisk fangenskab.

Rasmus Thomsen, søn af gaardejer F. T. i Bovrup, er i engelsk fangenskab.

Ifølge tabslisten er reserveløjtnant Th. Jørgensen fra Sarup paa Als, Peter Eriksen fra Notmark paa Als og Hans Kudsk fra Stepping i fangenskab.

Gaardejer M. Fisker fra Stenderup Mark ved Rødding er i russisk fangenskab.

 

Savnede

Jens Hansen fra Rinkenæs ved Graasten og Hans Møller 2. fra Jels.

I tabslisten meddeles, at Christian Hansen fra Aarø, Simon Calløe fra Hoptrup, Hans Fromm fra Grarupgaard ved Vandling og Jørgen Paulsen fra Varnæs er savnede.

Rentier Mathias Jessen i Aabenraa har faaet meddelelse om, at hans eneste søn er savnet.

Landmand Petersen i Jernhyt ved Hammelev har faaet meddelelse om, at hans søn, 21 aar gl., er savnet.

Arbejdsmand Klaus Rick fra Bramdrup ved Haderslev er savnet.

Ifølge tabslisten er Karl Andresen fra Frørup ved Kristiansfelt savnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *