22. juli 1915 – Flensborg Avis: Underslæb på postagenturet i Medelby

Flensborg Avis meddeler

Ved rejser over Tysklands grænse er vagtmandskabet forpligtet til at efterse de rejsendes medbragte papirer og tryksager meget grundigt, hvilket undertiden kan tage megen tid og forsinke eftersynet, ja endog medføre, at vedkommende ikke kan komme med toget. Berlinske blade anbefaler derfor deres læsere i deres egen interesse at føre så få papirer og tryksager med sig som muligt, og ikke at medtage aviser, da disse i reglen er underkastede beslaglæggelse. Derimod anbefales det at sende skriftstykker osv. til bestemmelsesstedet med posten, da de så efterses af det kompetente postprøvelsessted; og de rejsende udsætter sig således ikke for at blive opholdte ved grænsen.

 Om underslæbet på postagenturet i Medelby skriver Tondernsche Zeitung blandt andet: Da talrige personer fra Medelby meldte, at deres feltpostsendinger var gåede tabt, foretog vagtmester Mølk en husundersøgelse, som viste et overraskende resultat, og mange ting er blevne beslaglagte. I to tilfælde har frøkenen allerede tilstået. Der er ikke alene gjort underslæb af feltpostpakker, men også af andre pakker, især sådanne fra købmænd. En ung pige klager over tabet af 54 breve, som hun har sendt til sin kæreste i felten.

General von Scholtz. Den i anledning af den sidste Hindenburg’ske offensiv oftere nævnte general i artilleriet stammer ifølge et flensborgsk blad fra Flensborg, hvor han 24. marts 1851 fødtes som søn af afdøde Superintendent Frits Scholtz.

 I den 280. tabsliste findes 12. og 13. kompagni af 86. Füsilierregiment.

 

 Faldne

Falden mod vest. Kedelsmed Theodor Berggreen og hustru, Borggade 12 i Flensborg, modtog i mandags den sørgelige efterretning, at deres søn fusilier Harald Berggreen er falden i Flandern; han blev næppe 26 år gammel.

Den 280. liste nævner Peter Petersen I, Oversø, blandt de faldne.

Tabslisten nævner fra Tønder kreds: Jens Reggelsen, Gallehus, Jens Jensen, Ballum, Hans Petersen, Agtrup, faldne; Andr. Jensen, Tyskov, død af sine sår; Jørgen Andersen, Øster Løgum, hidtil meldt som såret, er falden; Jens Andersen, Ballum, død af sine sår.

Tabslisten nævner følgende fra Sønderborg kreds: Hans Matthiesen, kaldt Hassel, Blæsborg, falden;

I sidste tabsliste meddeles, at Christian Lind, Sønderborg, og Overjæger Hans Sørensen, Trappen ved Gråsten, der hidtil har været meldte som hårdt sårede, nu er afgåede ved døden samt at Chr. Petersen, Egernsund, er død af sine sår på et lazaret.

Falden. Typograf Jørgen Lønne af Aabenraa er død som følge af de sår, han fik den 1. juli. Den afdøde blev 32 år og efterlader sig kone og barn. Han havde lært i Apenrader Zeitung, senere arbejdede han i Hejmdal’s trykkeri og kom derpå til Hamburg, hvor han arbejdede i en hanseatisk forlagsforretning.

Den 279. tabsliste nævner fra Aabenraa kreds; Hans Jacobsen, Kliplev, savnet; Jes Petersen II, Bilsbæk, i fangenskab; Henr. Munck, Røllum, falden; Hans Markussen, Borup, i fangenskab; Anders Hansen, Søst, Herm. Knudsen, Aabenraa, og Chr. Weissenborn, Hellevad, savnede.

Den næste tabsliste nævner Jørgen Nissen, Hellevad som hårdt såret.

Tabslisten nævner følgende fra Haderslev kreds: Daniel Erichsen, Allerup, falden; Jens Jensen, Raahede, død af sine sår.

Falden mod vest. Landmand Hans Lauritzen i Toftlund modtog i går sin søns ejendele tilbage fra kompagniet med den bemærkning, at hans søn Mathias Lauritzen uden tvivl er falden den 16. juni i Frankrig.

 

Sårede

Georg Krainert, Karl Zimmermann og Chr. Schmidt, Flensborg, er let sårede.

Tabslisten nævner følgende fra Sønderborg kreds: Peter Thomsen, Sønderborg, hårdt såret;

Niels Jensen, Sebbelev, hårdt såret.

Tabslisten nævner Jørgen Nissen, Hellevad som hårdt såret.

 

Forfremmelser og udmærkelser

Kommis Christian Paulsen fra Østerby ved Medelby har fået tildelt Jernkorset, samtidig med at han er bleven forfremmet til Underofficer.

 Løjtnant i Reserven Herm. Knutz, der er lærer ved skolen i Alnor, har fået tildelt Jernkorset.

Skolelærer Hans Bonefeld fra Bodum ved Aabenraa har fået Jernkorset. Han er Løjtnant.

Jernkorset er ifølge Schleswigsche Grenzpost blevet tildelt Feltintendant Hansen, en søn af

Førstelærer Hansen i Tyrstrup.

Landmand Mathias Nissen af Mølby ved Sommersted har fået Jernkorset af anden klasse. Nissen ligger ved en Pionerafdeling i Rusland.

 

Savnede

Ifølge den 279. tabsliste savnes følgende fra Flensborg kreds: Johan Carlsen, Bikro; Hans Chr.

Gemle, Flensborg; Karl Jessen, Harreslev Mark; Henrik Lips, Flensborg; Henr. Nissen, Kobbermøllen; Gustav Petersen IV, Chr. Ralfs, Flensborg; Johs. Hoof, Lyksborg; Peter Thamsen, Herm. Brügge, Flensborg.

Tabslisten nævner fra Tønder kreds: Karsten Vollesen, Smørholm (Tønder), savnet; Johs. Hansen Borrig, savnet; Martin Michelsen, Bredebro, Hans Rommensen, Klintum, Peter Paulsen, Tønder, Herman Petersen, Læk, Andreas Popp, Løgumkloster, Detlef Sieversen, Horns, alle savnede; Andr. Møller, Korup, savnet.

Tabslisten nævner følgende fra Sønderborg kreds; Jørgen Hofstedt, Helved, Hans Schmidt, Nordborg, Frans Lemke, Broager, Andr. Krogh, Lavensby, Asmus Kiel, Broager; Chr. Clausen, Ulkebøl, Otto Schwarz, Skodsbøl, Peter Thomsen, Kobberholm, Vilh. Winsk i, Sønderborg, Hans Rølke. Smøl, alle savnede;

Den 279. tabsliste nævner fra Aabenraa kreds; Hans Jacobsen, Kliplev, savnet; Anders Hansen, Søst, Herm. Knudsen, Aabenraa, og Chr. Weissenborn, Hellevad, savnede.

Tabslisten nævner følgende fra Haderslev kreds: Chr. Meyer, Skrydstrup, Niels Aarup, Stenderup, Jakob Hinrichsen II, Haderslev, Thomas Beck, Stubbum, Søren Jensen, Toftlund, Jes Lind, Agerskov, Konrad Quiel, Haderslev, alle savnede. Hans Bjerrum, Søndernæs, Oluf Svenson, Hørup, Nis Dela, Gramby, savnede;

 

I fangenskab

Sofus Simonsen, Karl Hansen, Flensborg, og Nik. Heldt, Harreslev, er i fangenskab.

Skræddersvend Johan Fischlein fra Vesby i Medelby sogn, der har været savnet, har nu skrevet til sin moder, at han er falden i russisk fangenskab.

Tabslisten nævner fra Tønder kreds: Vilh. Conowade, Højer, i fangenskab; Ingver Jensen Ladelund, i fangenskab; Andr. Andresen, Tønder, i fangenskab.

Tabslisten nævner følgende fra Sønderborg kreds: Jørgen Hansen, Guderup, i fangenskab;

Den 279. tabsliste nævner fra Aabenraa kreds; Jes Petersen II, Bilsbæk, i fangenskab; Hans Markussen, Borup, i fangenskab;

Tabslisten nævner følgende fra Haderslev kreds: Andreas Mortensen, Allerup, i fangenskab.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *