25. maj 1916. H.C. Brodersen som preusser i Hessen

Senest ændret den 4. december 2020 8:57

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, men kom efter endt rekonvalescens i efteråret 1915 til Leib-Kompagni 118. I februar 1916 blev han såret igen.

Worms, den 25. Maj 1916.
Efter at jeg kom her til Worms fra min Orlov, syntes Lægen, der foretog en fornyet Undersøgelse, at jeg godt kunde faa 14 Dages Orlov til, og jeg tog den.

Dog nu er disse atter forbi, og jeg maa se at finde mig tilrette her i disse nye Omgivelser, Forhold og Kammerater. Dog, det er ikke nemt, thi som „a Preus”, hvilket jeg — og mange andre — bliver kaldt for, bliver jeg behandlet som en fremmed. Bevares, Folk er flinke, men de er nu engang Hessere, og jeg er „a Preus”.

Det bedste af alt er, at der er ankommet en Del gamle Kendinge derude fra Felten, og et Kammeratskab, der er stiftet under Forhold, hvor vi alle havde Døden for Øjnene, holder nu alligevel, trods enhver Nationalitetsfølelse.

Skomageren var ankommet, og Max, der havde været meget haardt saaret, var ogsaa mødt. Max var næsten altid paa Orlov i Hjemmet i Frankfurt, og om Søndagene var jeg altid indbudt til at komme derhen. Jeg er ellers ikke helt begejstret for denne Invitation, thi der kommer altid „fine” Folk, men de er flinke og gør ingen Forskel paa „Kong Salomon og Jørgen Hattemager”.

Men alligevel, ved de store Middage, hvor Herrerne er i Kjole og Hvidt og Damerne er i store Toiletter, føler jeg mig nu ikke godt  tilpas.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *