21. november 1916 – Ribe Stiftstidende: skarpskydningsøvelser i Nordslesvig

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Artilleriet holder skarpskydningsøvelser

I dag, mandag, fra formiddag kl. 11 til eftermiddag kl. 3 har der fundet en artilleri-terrænskydning sted i et felt, begrænset omkring linien Arrild-Rugbjerg-Fiskholm-Allerup-Lindholmgaard-Højrup II-Lindet kro-Hønning-Arrild. Landsbyerne Hønning og Fiskholm samt gaardene mellem Arrild og Hønning var, saalænge skydningen varede, rømmet for mennesker, og for saa vidt det var nødvendigt, ogsaa for kreaturer. Naar skydningen er til ende, anmeldes det ved magnesiumfakler fra Højbjerg. Skydningen fra dette felt, der udgør en del af den strækning, paa hvilken der i den senere tid er bleven truffet krigsmæssige foranstaltninger, som ifølge tyske blades udtalelser er af defensiv natur, kunde tydelig høres i Ribe.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *