20. oktober 1918. Rygter i Berlin: Der er indløbet en dansk note om det nordslesvigske spørgsmål!

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 20. Oktober 1918.

Da jeg i Dag vilde forlade Rigsdagen, blev jeg standset af Dr. Friedegg, som fortalte, at han havde en vigtig Nyhed til mig.

Der var indløbet en dansk Note til Berlin, som rejste det nordslesvigske Spørgsmaal. Han kom lige fra Udenrigsministeriet, hvor man havde meddelt ham det.

Noten var bleven overrakt af den danske Chargé d’Affaires, da Gesandten var i København.

Dr. Friedegg havde straks ladet Meddelelsen gaaet videre til sit Blad i Wien. Jeg havde min Mappe hos mig, og da den var velforsynet med Materiale, benyttede jeg Lejligheden til at sætte ham ind i Spørgsmaalet. Han lovede at benytte Materialet, og Dr. Breitscheid, som kom til, fik ligeledes Materiale, som han lovede mig at benytte til en Artikel i „Leipziger Volkszeitung”.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *