20. november 1916 – Ribe Stiftstidende: vanskelige forhold

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Vanskelige arbejdsforhold

Bladet Hejmdal meddeler i aftes: Efter at 16 mand af vort personale allerede i længere tid har staaet i felten, er vor sidste maskinmester og to maskinsættere yderligere bleven indkaldt i disse dage. Vi er dermed kommen i en overordentlig vanskelig stilling og maa foreløbig arbejde under yderst uheldige forhold, som gør det meget svært at fortsætte driften, da det momentant ikke er muligt at faa erstatning. Naar bladet i den nærmeste fremtid skulde blive noget præget af disse forhold, maa vore læsere bære over med det og søge skylden i de os af krigstilstanden paapegede tilstande.

 

Bedragerisk adfærd

Landraaden i Haderslev bekendtgør i kredsbladet: Fra Proviantkontoret i Altona meddeles, at der gentagende gange i én og samme sæk samtidig afleveres god og mindre god havre, og for at skuffe findes den gode ovenpaa. Slig bedragerisk adfærd vil for fremtiden blive strafferetligt forfulgt.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *