20. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: faneflygtige og overløbere vises ingen naade

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faneflygtige og overløbere

Generalkommandoen i Altona har udsendt følgende: Beklageligvis har det hos overløbere til fjenden vist sig, at de var vildledte af den anskuelse, at de efter krigen vilde blive benaadede.

Dette er en skæbnesvanger antagelse. Allerede i den bekendtgørelse, som af krigsministeriet angaaende faneflygtige er udstedt den 29. maj 1917, nævnes, at overløbere til fjenden er udelukkede fra benaadningen.

Naar der ikke mere tages noget hensyn til de faneflygtige, der ikke inden udløbet af den fastsatte frist er vendt tilbage fra de neutrale lande, gælder dette i saa meget højere grad overløbere til fjenden.

Overløbernes forbrydelse er saa stor og deres optræden er saa forræderisk, at der ikke til nogen tid vil blive øvet naade af nogen art mod disse folk. Hele lovens tyngde vil efter krigen ramme overløberne saavel som de faneflygtige, der ikke efterkommer krigsministeriets reskript af 29. maj 1917.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *