20. februar 1915. Hans Petersen i Moulin-sous-Touvent

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Byen Moulin ligger nede i en Dal. Der er Højder rundt omkring, begroede med stedsegrønne Buske og Smaakrat, hvori de kvidrende Smaafugle forkyndte os, at Foraaret kom snart. Byen laa godt skjult for Modstandernes Iagttagelser, og endskønt den kun laa 2 Kilometer bag Skyttegraven, var der dog en ret livlig Færdsel her.

Der blev arbejdet hele Dagen. Nogle samlede Bjælker, Brædder, Lægter, Vinduer og Døre fra de nedskudte Huse og bar det ud i Skyttegraven, hvor det blev brugt til Jordhulerne. Der var ogsaa Skrædder- og Skomagerværksted, Vaske- og Badestuer, samt et Par Huse, hvor der blev hugget Gravstene til de faldne.

Ved Siden af Badestuen stod vort Feltkøkken. Dets Forspand stod i Kælderen og havde det godt. Kusken, Ribe, striglede og passede sine to røde, som om det var hans egne.

Kirken var meget haardt medtaget af Artilleriild. Loftet var styrtet sammen, og Alterklæderne laa forrevne blandt Ruinerne. — Aftenen forud var jeg vagthavende nede i Byen. Det gav en søvnløs Nat. For det første var der et forfærdeligt Træk gennem de Huller, hvor der før havde været Vinduer og Døre, og dernæst havde vi Besøg af Rotter og Mus hele Natten.

Kirken i Moulin
Kirken i Moulin

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *