2. juni 1917 – Armee-Verordnungsblatt: “Benaadning for de faneflygtige”

I „Armee-Verordnungsblatt” for 2. Juni offentliggøres en allerhøjeste Befaling, som giver de faneflygtige under Krigen — bortset fra Overløberne til Fjenden, som intet Hensyn fortjener — Lejlighed til at vende tilbage og sone deres Forseelse. I Tilfælde af, at de vender tilbage, tilsikres der dem efter Gennemførelse af Retsforhandlingen, hvorved der ifølge Anordning principielt ses bort fra Undersøgelsesarrest, Opsættelse af Straffen med Udsigt til Benaadning, hvis de under Krigens videre
Forløb viser sig værdige dertil. Forudsætningen derfor er, at de straks, senest den 15. Juli i Aar, vender tilbage og ved det nærmeste Grænsested melder sig til Tjeneste. Der gives kun denne ene Gang Lejlighed hertil.

(Flensborg Avis 5. juni 1917)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *