2. juli 1915 – Flensborg Avis: “…tjenesten havde været ham for tung”

Flensborg Avis meddeler

Imod forbudet mod hjemmebagning som Sønderborg kredsudvalg havde udstedt, havde landboforeningerne for Als, Mellemals, Als Nørreherred og Sundeved indsendt en besværing til landbrugsministeren. Ifølge Sonderburger Zeitung er denne besværing nu af regeringspræsident bleven tilbagevist som ugrundet.

En rekrut fra Garnisonen i Flensborg blev i tirsdags anholdt i Læk. Han fortalte i et gæstgiveri, at tjenesten havde været ham for tung, og at han derfor var gået bort for at vandre til at vandre til sin hjemstavn ved Elben. Det unge menneske gjorde ifølge Flensburger Nachrichten et noget indskrænket indtryk.

 

Faldne

Kunstmaler Karl Henningsen, en søn af førstelærer Henningsen i Flensborg, har den 24. juni fundet døden i det nordlige Polen. Den faldne efterlader hustru og datter.

Den for et par dage siden efter tabslisten nævnte Gustav Paulsen af Tønder, der var falden, skal ifølge Tondernsche Zeitung være Füsiler Gustav Petersen. Han er en søn af Degn Petersen i Ravsted og en broder til dyrlæge Petersen i Tinglev. Den faldne stod ved et Gardegrenaderregiment.

Hans Johansen Green af Agerskov har den 17. juni fundet døden på valpladsen i Rusland. Mandag den 5. juli afholdes der en sørgegudstjeneste for ham.

Fundet døden på vestfronten. For nogle dage siden fik Vilhelm Lind og hustru i Møgeltønder meddelelse om, at deres søn Christian havde fået et skud gennem halsen, men at faren ikke var overhængende. En underofficer skrev, at den sårede med automobil var ført østpå til et lazaret, og at turen var forløbet godt. I går indtraf imidlertid budskabet om, at Christian Lind var død på lazarettet. Familien Lind har fire sønner med i krigen.

Død på lazarettet. Hans P. Carstensen i Gammel Frederikskog har fået meddelelse om, at hans søn Henrik P. Carstensen, der stod ved 86. Infanteriregiment 7. Kompagni, den 25. juni er død på et lazaret som følge af sine hårde sår. Der holdes mindegudstjeneste for ham søndag den 11. juli i Højer kirke.

Tabslisten nævner Truels Nielsen af Rejsby blandt de faldne.

Chr. Schmidt af Løgumkloster er ifølge tabslisten falden.

Jens Schnefeld af Grøngrøft har ifølge tabslisten fundet døden på valpladsen.

Tabslisten nævner August Wolff fra Egernsund blandt de faldne.

Den 21. juni er Karl Dahl af Sønder Vilstrup falden. Der holdes sørgegudstjeneste for ham lørdag den 8. juli.

 

Savnet.

Overpostkonduktør Bossen, Kathrinegade 8 i Flensborg, har fået de til hans søn Nikolaj sendte breve tilbage med bemærkningen ”Savnet”. Nikolaj Bossens kaptajn har meddelt faderen, at hans søn er blevet såret. Sandsynligvis er han falden i fransk fangenskab. Den savnede tog den 16. juni del i kampene ved Moulin.

Vilhelm Albers af Bredevad, der stod 86. Füsilierregiment, hører ifølge tabslisten til de savnede.

Den 263. tabsliste meddeler, at Vilhelm Albrecht af Sottrup Mark savnes

Den sidste tabsliste nævner Wilhelm Zimmermann og Jes Lodberg af Genner som savnede.

Underofficer Niels Hildtberg af Sønderborg hører, efter hvad tabslisten meddeler, til dem, der er savnede.

Peter Sørensen af Kestrupskov savnes, efter hvad der meddeles i den sidste tabsliste.

Ifølge tabslisten savnes Mathias Lausen af Toftlund.

 

Sårede

Tabslisten meddeler, at Nikolaj Jensen af Løgumgård er bleven hårdt såret.

Underofficer Jørgen Petersen af Stollig er ifølge tabslisten bleven hårdt såret.

Jørgen Andresen af Skodsbøl er ifølge tabslisten blevet hårdt såret.

Såret ved et uheld. Gefreiter Niels Have af Vonsbæk, der stod ved 84.regiment, er ifølge tabslisten blevet hårdt såret ved et uheld.

Martinius Kül af Sommersted er ifølge den nyeste tabsliste blevet hårdt såret.

 

I fangenskab

Fra krigsskuepladsen. Vicestabssergent Schlobohm og sergenet Briegnitz er den 6. juni ved Moulin-Sous-Touvent faldne i fransk fangenskab, medens murer Eckhardt af Sønderborg er bleven taget til fange af russerne. Bager Hoffmeisters søn er bleven såret på den østlige krigsskueplads.

I russisk fangenskab. Kommuneforstander Knutz i Rinkenæs, hvis søn Hans som husar har været med i kampene mod øst, har modtaget meddelelse om, at denne befinder sig i russisk fangenskab.

En glædelig meddelelse har enke Møller i Bispegade i Haderslev fået. Hendes søn savnedes siden den 6. juni fra kampene ved Moulin. Han har nu skrevet fra fransk fangenskab. Han meldte sig ved krigens udbrud som frivillig.

 

Krigen. Ifølge tabslisten er følgende flensborgere savnede. Sanitets-underofficer Thomas Jürgens, gefreiter Henr. Jochimsen, Ferdinand Masorsky, Jørgen Paulsen og Johan Wollesen. Gefreiter Fredr. Michelsen er død af sine sår, Christian Hansen er falden, gefreiter Rudolf Hoppe er hårdt såret, Henr. Klopp og Asmus Bøgh er let såret og Rudolf Jansen af Flensborg er hårdt såret og savnet. De hører alle til 86. Füsilierregiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *