19. september 1919. Den tyske agitation i 1. zone bliver mere pågående

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. September: Berlingske omtaler, hvor paagaaende den tyske Agitation nu er bleven i 1. Zone, men mener, at Striden i Vælgerforeningen er Skyld. Selvfølgelig er det Slettelsen af 3. Zone, der helt har forandret Stillingen og givet Tyskerne Mod.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *