19. oktober 1914. “Fiskerbaad løb på Mine”

Senest ændret den 22. februar 2016 8:47

Dagens nyt fra Hejmdal.

Minerne i Vesterhavet. Grimsby, 19. Oktobr. (W.B.)

En Fiskerbaad er løben paa en Mine. Hele Besætningen, 9 Mand, druknede.

Rotterdam, 19. Oktbr. (W.B.)

“Nieuwe Rottd. Cour.” meddeler: Damperen “Nordam” er i vesterhavet løben paa en Mine. Skibet, der var paa Vej fra Falmouth til Rotterdam, blev undervejs anholdt ag et engelsk Krigsskib. Da Papirerne fandtes at være i Orden, fik Damperen Lov til at sejle videre. Paa Kaptajnens Spørgsmaal om, hvilke Rute Hoek van Holland der vilde vilde være den sikreste, pegede en engelsk Officer paa Søkortet paa den nordlige Grænse af Minefeltet og sagde, at hvis Skibet holdt sig uden for Grænse, vilde det sikkert ankomme til sit Bestemmelsessted.

Kaptajnen fulgte Retningen nøje, men 3 Mil nordfor Grænsen af Minefeltet stødte Skibet paa en Mine, hvorved det blev betydeligt beskadiget under Vandlinjen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *