19. februar 1915. Store krigsfangelejre i Sønderjylland?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Tyske Fangelejre i Nordslesvig

De prøjsiske Myndigheder har i Sinde at bygge Barakker til 6000 Krigs­fanger rundt om i Haderslev Kreds, skriver „Kolding Folkeblad“. Ved Slavgaard i Nærheden af Sommersted rejses der en Barakke til 3000 Mand, og mellem Gabel og Hjartbro en til 1000 Mand. Uden om Barakkerne trækkes et Pigtraadshegn, der er 2-3 Meter højt, og uden for dette Pigtraads­hegn rejses der saa Bygninger til Of­ficererne, Vagtmandskabet og Marke­tenderiet. Man regner med 15 pCt. Vagtmandskab til Fangerne. Hertil skal bruges den Del af Landstormen, der ikke har Militæruddannelse.

I Bajstrup og Sdr. Toldhus ved Flensborg er Fangelejrene allerede i Orden. Der er 2000 Fanger hvert Sted.

En meget stor Fangelejr skal ind­rettes ved Draved Mose i Nærheden af Løgumkloster. De vældige Bygnin­ger, der skal være helt af Træ, vil koste 200,000 Mark at opføre.

Fangerne vil blive benyttet til Op­dyrkning af Moser og Heder, formo­dentlig ogsaa til Markarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *