19. december 2021. Julekalender: Smørkærner til smugkærning af smør

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Denne gang er det en smørkærner til hjemmebrug. Den er fremstillet af glas, kan rumme ca. tre liter mælk og er forsynet med en metalpisker med håndsving.

Typen var ikke ualmindelig før 1914 og blev bla. brugt i mindre husholdninger til at kærne smør. Men som Første Verdenskrig trak ud, blev der indført rationering af smør og tvangsaflevering af landbrugsprodukter. Smørrationen var til tider nede på under 90 gr. pr. person – om ugen. Det medførte en stigende efterspørgsel på disse smørkærnere, og myndighederne tog konsekvensen og forbød dem. Gendarmen, der gennemførte kontrolbesøg, havde myndighed til at konfiskere smørkærnere, hvis han fandt dem.

Nicolai Svendsen skriver i bogen: De fire onde Aar:

“Ude i Bøndergaardene sad Husmoderen i Sovekamret, for at Tjenestefolkene ikke skulde se det, og lavede Smør i en lillebitte Haandkærne. Paa denne Maade fik hun Fedtstoffet til at slaa til.”

Og Ingeborg Refslund Thomsen skriver sammesteds:

“Hvad spiste man i Byerne? Krigskaffe med skummet Mælk, og i den Tid, da man endnu troede, der skulde Smør paa Smør og Mælk og smurte det paa Brødet. Eller hvide Bønner blev kogt til Puré og rørt sammen med Smør. Eller man prøvede paa at lave Ostemasse af Kærnemælk og blande det med Smør.

Efterhaanden gik det i mange Familier saadan, at hver havde sin lille Smørdaase, med de 30 eller 60 Gram, og hvor der var Børn, indledtes Morgenmaaltidet ofte med: “Du har taget af mit Smør!”

Marmelade og Kunsthonning fik man paa Kort. Der var et Kort, der hed “Levnedsmiddelkort”, og det bekendtgjordes i hver Uge, hvad
man nu fik.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *