18. juli 1916. K. Tastesen på Østfronten: Tilbage i skyttegravene ved Düna

Füsilier K. Tastesen, Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe, blev i foråret 1915 såret på vestfronten og efter endt rekreation og orlov blev han genindkaldt i ny enhed på den nordligste del af østfronten i Kurland ved floden Düna i det nuværende Letland.

Saadan gik vi som Arbejdssoldater til midt i Juli Maaned. Da foretog Russerne et Angreb ved Steinbach, og vi skulde afløse Kavalleriet, der var slaaet tilbage.

Der kom vi i gamle Skyttegrave, og samme Dag — den 18. Juli — foretog Russerne et Angreb, som hurtigt blev slaaet tilbage. Russerne skulde storme op ad Strandbredden ved Dyna Floden, men i det samme fik vi Ordre til at gøre et Modangreb med Bajonetten.

Da de saa, det var Infanteri, varede det ikke længe, før de vendte om og flygtede over Dyna. Vi forfulgte dem over Floden, som der var bygget Broer over, men Dagen efter maatte vi trække os tilbage, da de kunde skyde paa os fra alle Sider.

Da vi var kommet tilbage, stak Russerne Ild paa Broen, for at vi ikke skulde komme længere. Dagen efter blev vi atter afløst af Kavalleriet og marscherede tilbage til Krautsche. Nu kom vi til at læsse Ammunition af Jernbanevogne samt grave Skyttegrave og lignende

K. Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

3 tanker om “18. juli 1916. K. Tastesen på Østfronten: Tilbage i skyttegravene ved Düna”

  1. Hjælp mig, læse i bogen “Paragraf Fem” side 150. nævnes en by ved navn “Frederiksstad” ved Dyna i Letland, men søger på dette bynavn, for jeg en by i Sydslesvig og i Norge, men det kommer ikke en by ved dette navn ved floden Dyna i Letland.
    Hvad hedder byen i dag ?

  2. Wikipedia siger at Friedrichsstadt i Letland er lig med
    Jaunjelgava ved Daugava floden (måske Dyna på lettisk) 80 km sydøst for Riga

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *