17. december – Fra Efterretningssektionens journal: pigtrådsspærringer i sø

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

D.m. Fcia

Paategning paa en Melding (dersertørmelding) fra Kolding Rytteri (Oplevelser paa Krigsskuepladsen) Ot.E E.

—– I Haderslev er kun ganske faa Soldater, c. 200 Mand og 29-30´Batl. Kun den halve Kaserne var belagt.
En Sø ved Hoptrup skal Tyskerne have ledet Vandet ud af, dernæst anbragt Pigtraadsspærringer i den og ledt Vandet ind i den.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *