17. august 1919. Valgopråb fra Sønderjydsk Arbejderforening

Valgopraab fra Sønderjydsk Arbejderforening
Underskrevet af Formanden, P. Jacobsen, og Sekretæren, Chr. Lageri, offentliggjordes i Sønderjyden 17. Aug. 1919 et Opraab til Sønderjydsk Arbejderforenings Medlemmer:

Op til Valg!

Vaagn op, naar den nordslesvigske Befolknings Interesser ikke skal sættes til Side.

Vælgerforeningens Tilsynsraad skulde jo gøre det bedste for os, den kunde; men desværre er der flere af dets Medlemmer, der viser større Interesse for Danevirke-Linien end for det, der tjener den nordslesvigske Befolkning bedst.

Der er Tale om Nyvalg. Vi vil ikke lade denne Lejlighed gaa ubenyttet hen. Ethvert Medlem af Sønderjydsk Arbejderforening maa hurtigst muligt melde sig ind i Vælgerforeningen. Afgiften er kun 1 Mark. Afdelingerne opstiller selv deres Kandidater, naar Valget skulde finde Sted, og der intet Kompromis kan opnaas.

Lad os hjælpe til, at Folkets Vilje kan bære Sejren frem. Hvis vi vil have vore Mænd frem i denne afgørende Kamp, der nu synes uundgaaelig, maa vi alle først sørge for at blive Medlemmer af Vælgerforeningen, thi ellers afskæres vi fra vor Stemmeret.

Smaakaarsstanden skal ikke staa uden Indflydelse i vort Lands Skæbne. Indmeldelsen sker hos Vælgerforeningens Tillidsmænd.

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

En tanke om “17. august 1919. Valgopråb fra Sønderjydsk Arbejderforening”

  1. Valgopråbet fra Sønderjysk Arbejderforening 17. august 1919 får mig til at stille nogle spørgsmål til de, der måtte vide bedre:
    Hvordan kunne en større interesse for Dannevirke-linjen (ikke at jeg går ind forden) blandt medlemmerne i Vælgerforeningen afskære nogen for deres stemmeret?
    Hvor stor bemyndigelse havde Vælgerforeningen mht. at udmønte de lokale afstemningsregler ud fra de regler eller principper, der var givet fra Fredskonferencen i Paris?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *