16. januar 1919. “Vi beder i denne Stund om at lade alle Særstandpunkter i Grænsespørgsmaalet falde bort.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Svensson, der skal bedømme Graus og mit Udkast til Flensborg-Opraab, vælger Graus med et Par Indføjelser. Et Krav om, at der i Graus Udkast skal indføjes en Afstandtagen fra Danevirke-Bevægelsen, frafaldes paa Grund af Flensborgernes Modstand omsider mod en Sætning: “Vi beder i denne Stund om at lade alle Særstandpunkter i Grænsespørgsmaalet falde bort.” –

Grosserer J. C. Paulsen er syg og ikke med til et afgørende Bestyrelsesmøde i “Foreningen for Handel og Industri”.

Rentier J.E. Bossen og jeg gaar om Aftenen hen til Paulsen, der allerede har faaet Referat. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at indkalde et Møde med Dagsordenen: “Beslutning om Skridt, der bør indledes for at bevare Slesvigs Enhed, i Nødsfald ved Afstaaelse af Enheden til Danmark.”

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *