15. november 1918. Mødet i Aabenraa: Vil der opstå uenighed om afstemningen?

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Aabenraa den 15. November 1918.

Dr. Solfs Brev til mig vakte almindelig Tilfredshed. Vi blev enige om, at det, som Aftalen med Folkekommissærerne havde været, først skal offentliggøres paa det store Folkemøde paa Søndag.

Vi var alle veltilfredse, da vi dermed havde fast Grund under Fødderne og god Udsigt til snart at kunne tage Administrationen i Nordslesvig i vor egen Haand.

Vi drak endnu et Glas Vin sammen. Saa afrejste Kloppenborg og jeg i et frygtelig overfyldt Tog og naaede først Hamborg ud paa Morgenen, mens Nis Nissen blev til den følgende Dag for at hjælpe min Datter, der kom fra Königsberg med to smaa Børn, hjem under de vanskelige Rejseforhold.

I Hamborg maatte vi i Morges vente til Kl. 10 Formiddag, før vi kunde faa Forbindelse nordpaa, rejste saa videre i samme frygtelige Trængsel og kom først til Aabenraa Kl. 9 Aften.

Fra Rødekro ind til Aabenraa rejste jeg sammen med forskellige  Medlemmer af Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad, som er indkaldte til i Morgen Formiddag.

Blandt dem var Grev Schack, som spaaede Storm. I Tønder havde Tillidsmændene paa sidste Mandagsmøde drøftet Grænsespørgsmaalet i Tilslutning til vore sidste Beretninger. Ved en Afstemning om det af os tre Parlamentarikere stillede Forslag, havde der staaet 10 Stemmer imod 10. Grev Schack havde sluttet sig til det Standpunkt, som vi har præciseret i vore Beretninger.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

3 tanker om “15. november 1918. Mødet i Aabenraa: Vil der opstå uenighed om afstemningen?”

 1. Så vidt jeg kan se er jeres henvisning under artiklen ikke til bind 2 af H.P. Hansens erindringer, men til bind 1, der slutter i 1917!

  Antager der er tale om en simpel fejl i linket.

  1. Hej Ejlert
   Nå, for pokker! Der er jeg kommet til at linke til det forkerte bind. Den slags sker i travlheden. Men det er let nok at finde det rigtige bind på Det kgl’s hjemmeside – eller under Litteraturfanen på vores hjemmeside.
   mvh
   René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *