15. april 1918 – Mindeord over Jørgen Rathje

Den 23. maj 1918 bragte Flensborg Avis et mindeord over Jørgen Rathje, der var faldet 15. april 1918.

Mindeord.
Der skrives til Bladet:
Den tunge Efterretning er som nævnt kommen til Jørgen Rathje og Hustru paa Skovbølgaard ved Smøl, at deres næstældste Søn Jørgen er falden den 15. April i Slaget ved Armentières i den blomstrende Alder af næppe 22 Aar. Den faldne havde i 2½ Aar været med i mange haarde Kampe paa Vestfronten og var dekoreret med Jernkorset.

Han var et sjælden godt og elskværdigt Menneske, som var afholdt af hvem han kom i Berøring med. Jørgen Rathje havde et lyst og frejdigt Sind, tro og paalidelig i al sin Gøren og Laden en af dem, som længe vil mindes. Nu er hans Plads tom i hans Barndomshjem, som han omfattede med en rørende Kærlighed. Hans Forældre har i ham mistet en god og omsorgsfuld Søn, om hvem de kun har lyse Minder tilbage. Hans unge Hustru har mistet en tro og stræbsom Forsørger.

Samtidig med Dødsbudskabet har Forældrene faaet Efterretning om, at deres ældste Søn ligger syg paa et Feltlazaret efter en Operation; det er en tung Tidender at modtage.
n.

2 tanker om “15. april 1918 – Mindeord over Jørgen Rathje”

 1. Jørgen Rathje’s mor, Anna Sophie Rathje f. Johannsen skrev i 1918:

  “Med fred i dødens tavse Blund du hviler
  Min kjære Mand, vor eiegode Søn og Bror.
  Langt fra dit kjære Hjem, vi ei til Hjælp dig kunde ile,
  Du ene stred, din sidste svære Kamp på Jord.
  Du tør nu ikke mere for Krigens Rædsler bære,
  de var dit bløde Sind saa haardt imod.
  I Hjemmet dit nu Taarer Kinden væde.
  Med sorgfuldt Sind, du os den sidste gang forlod.
  Vi havde os dog til et Gjensyn glædet,
  Vort Haab det brast, det tunge Budskab kom.
  Gud hjælp du os, hvor tunge Sorg at bære.
  Du hviler nu i Frankrigs blodbestænkte Jord”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *