14. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: omprægning af tyske guldmønter

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Omprægning af de tyske guldmønter

I et tysk blad meddeles ifølge Hejmdal, at da nu den største del af de i omløb værende guldmønter menes at være strømmede tilbage til Rigsbanken, saa kun en ganske ringe mængde er i handel og vandel eller er gemte hen, vil man begynde med at ompræge guldet. De nye guldmønter skal allegorisk minde om jerntiden. Foruden 10- og 20-markstykkerne skal der ogsaa udmøntes 50-markstykker. Man haaber, at hele omprægningen vil være færdig ved begyndelsen af næste aar.  Efter denne tid mister de endnu i privatejendom værende rigsguldmønter deres omløbsværdi. Udkastet til den nye prægning skal i kunstnerisk henseende være fremragende udført og i det væsentlige adskille sig fra den tidligere prægningsform. 

 

Faldne

I tirsdags modtog frk. Cathr. Feddersen paa Bajstrup Mark efterretning om, at hendes forlovede Frederik Mathiesen fra Kliplev Mark er falden ved Verdun.

Landmand Chr. Jepsen fra Gaansager er falden ved Somme.

I tabslisten meddeles, at Jens Jensen fra Ullerup er død af sine saar og Møller Bonnichsen fra Errigsted ved Haderslev er død af sygdom.

 

Saarede

Lagerist Wilhelm Stahlbom fra Storegade i Aabenraa er saaret.

 

Savnede

Landmand Hans Paulsen paa Nørre Hostrup Mark har faaet efterretning om, at hans søn Jørgen, som kæmpede paa Vestfronten, er savnet.

 

I fangenskab

Peter Petersens enke i Damkobbel paa Kegnæs har modtaget budskab om, at hendes eneste søn, Peter Petersen, er i fransk fangenskab.

 

Clausen Lund fra Skjoldager , der har været savnet nogen tid ved Somme, er nu vendt tilbage til sin troppeafdeling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *