14. februar 1915. H.C. Brodersen bevogter “statsfjenden” Andreas Grau

H.C. Brodersen , Füsilierregiment 86, fra Nordborg har været sygemeldt fra fronten siden slutningen af oktober 1914. Ved juletid fik han orlov til hjemmet, og den er siden blevet forlænget to gange, så han i alt har haft 6 ugers orlov siden jul. H.C. Brodersen blev sat til at bevogte de internerede “farlige statsfjender” på Navigationsskolen i Flensborg, hvor også Grev Schack havde siddet.  Brodersen havde selv været aktiv i De nordslesvigske danske Ungdomsforeninger, hvis leder, Andreas Grau, han nu skulle bevogte.

NB: Ribe Stiftstidende meddelte  den 12. februar 1915, at Andreas Grau havde været på fri fod i en uge. Det stemmer ikke overens med Brodersens dagbogsindførsel nedenfor. Om det er Ribe Stiftstidende eller Brodersen, der er gal på den, bliver opklaret senere.

Flensborg, den 14. Februar 1915.

Jeg har haft 3 Gange 14 Dages Orlov, saa Tiden er gaaet godt, men idag har jeg maattet trække paa Vagt. Det er i Navigationsskolen, og det er helt underligt at tænke sig, at skulle staa Vagt ved disse „statsfarlige” Forbrydere, af hvilke nogle for knap nok et Aar siden har været Førere for os unge, i Ungdomsforeningerne og lignende.

Som nu idag: Fru Grau kom og spurgte, om hun maatte se til sin Mand. Jeg maatte paalægge mig Amtsmine, men det holdt haardt. Jeg kom nemlig til at tænke paa, at det jo var Ellen, der for et Par Aar siden ovre paa Ollerup Højskole, under et Besøg dér, med sin klare Stemme sang for os, for at aflede vore Tanker fra de begsorte Tordenskyer, der netop trak op, da vi stod og havde en 5 Timers Sejlads for os, inden vi naaede hjem. Nu sad hendes Mand under min Varetægt.

Om ungdomsbevægelsen se turen på Dybbøl

1914-05-25 Dannevirke-turDe nordslesvigske ungdomsforeninger på tur til Dannevirke 25. maj 1914. Andreas Grau med den mørke hat forrest i feltet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *