12. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: de drikker for meget

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De drikker for meget

Politiforvaltningen i Aabenraa bekendtgør følgende: Efter hvad den stedfortrædende Generalkommando i Altona har iagttaget, har alkoholmisbruget hos underofficerer og mandskaber taget et beklageligt omfang. Ifald der ikke indtræder en ændring heri, vil forholdsreglerne mod den slags udskejelser blive skærpede ved, at det fuldstændigt forbydes at sælge brændevin til underofficerer og mandskaber. Civilmyndighederne bedes om, at minde gæstgiverne henholdsvis gæstgiverforeningerne om anordningen fra 22. oktober 1914.  Ethvert gæstgiveri, der skænker for soldaterne til overdrevethed, vil blive lukket.

 

Saaret, men lazaret ubekendt

Rentier Markus Callø i Hoptrup fik for 4 uger siden pakker og breve tilbage fra sin søn, gaardejer Simon Callø i Genner. hvorpaa der stod, at han var saaret, men lazarettet ubekendt. Da han ifølge Dannevirke har været forsvundet siden 31. august i aar, og der ikke er hørt det mindste om ham siden den 29. august, beder hans fader kammerater i hans kompagni om oplysninger vedrørende ham. Den forsvundnes adresse var: Landstormsmand Simon Callø 85. infanteriregiment, 5. kompagni, i vest.

 

Faldne

Gaardejer Jakob Christensen fra Frederikshøj paa Als er falden 29. aug., 34 aar gl. Han efterlader hustru.

Peter Sørensen, søn af pens. degn S. i Sønder Otting ved Haderslev er falden den 1. oktober. Degn Sørensen har mistet to andre sønner og en svigersøn i krigen.

Niels Thygesen og hustru i Stepping ved Kristiansfeldt har modtaget budskab om,  at deres eneste søn, Thyge Thygesen, er falden.

Knudsen Hedemark og hustru i Raahede ved Hvidding har modtaget meddelelse om, at deres søn, Niels Hedemark, er falden den 28. september.

Chr. Jacobsen fra Uge paa et lazaret i Galizien den 20. september; han efterlader hustru og søn.

Marius Jensen fra Uge er ifølge den sidste tabsliste død af sine saar.

Chr. Petersen fra Arnum er falden den 14. september. Petersen efterlader hustru og fire børn.

I tabslisten meddeles, at Jacob Jacobsen fra Brandsbøl paa Als, Wilh. Fiebig fra Haderslev, Henrik Riis fra Haderslev og Falle Sørensen fra Aarø, er faldne.

Arbejdsmand Poul Grau og hustru i Halk har modtaget budskab om, at deres yngste søn Karl er død af sine saar i et feltlazaret, 20 aar gl. I begyndelsen af aaret, den 29. februar, mistede Grau og hustru deres ældste søn.

Ifølge tabslisten er Søren Krab fra Maugstrup og Jørgen Petersen fra Ullerup døde paa lazaret. 

 

Saarede

En søn af lærer Lohfert fra Sønder Otting ved Haderslev, Georg, er paa Balkan bleven saaret for fjerde gang.

Saarede er yngste søn af Jens Jensen fra Skodsbøl ved Broager; han er ført til et lazaret i Passau; yngste søn af inderste Johan Lorenzen i Skodsbøl. Lorenzens ældste søn og en svigersøn faldt i efteraaret 1915. Andreas Schmidt i Gravene i Haderslev; Jacob Gaasvig, søn af ølhandler P. Gaasvig og hustru i Haderslev; sanitetskusk Theodor  Schmidt, søn af forvalter A. Schmidt paa Mariesminde ved Haderslev; Theodor Schmidt, der er gift og har 2 børn, er bosiddende paa Fyn, hvor han har en landejendom. Han har været med sidens krigens begyndelse og ligger nu i et lazaret i Bernigerode i Harzen. – saarede er endvidere landmand Bertel Fredsted fra Jels og 3 andre kammerater,  som har været sammen hele tiden, og ligger paa samme lazaret, nemlig Villads Nissen fra Øster Lindet, Nygaard fra Simmersted og Hans Beg fra Varnæs.

Ifølge tabslisten er Christian Hansen fra Tumbøl ved Felsted og Laurids Møller fra Uldal ved Vojens haardt saarede.

 

Savnede

Jørgen Hansen fra Vester Sottrup er savnet siden den 29. september.

En søn af gaardejer Peter Clausen i Skelle ved Broager; Hans Lautrup i Stubbæk ved Aabenraa og Christian Hansen fra Dover ved Lintrup.

 

I fangenskab

Skomager Bannier og hustru i Nordborg har modtaget brev fra deres søn, hvori han meddeler, at han uskadt er i engelsk fangenskab.

Handelsmand Hans Gaarde og hustru i  Agerskov har modtaget efterretning fra deres søn Andreas at han er i fransk fangenskab og har det godt.

Landmand Christian Mortensen fra Stevelt har meddelt, at han er i fransk fangenskab.

Jens Jensen fra Avnbøl Mark er i engelsk fangenskab.

Postbud Chr. Paulsen fra Mastrup er i fransk fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *