12. marts 1920. Jørgen Petersen på agitation i Nibøl: “Jeg mærkede hurtigt, hvad klokken var slået.”

Snedkermester Jørgen Petersen, Avnbøl, havde sluttet sig til Flensborg-gruppen. Han I sine erindringer fortæller han om sine oplevelser under afstemningskampen.

Den 12. marts 1920 rejste jeg videre til Nibøl efter at blev jeg opfordret af den danske valgkomite i de frisiske egne om ufortøvet at indfinde mig på Central Hotel i Nibøl. Her var vi indlogeret en hel stab af danske agitatorer, bl.a. Jørgen Nissen, Stenderup, Sofus Godt, Gammelgab, Jørgen Andresen, Nybøl, Jørgen Zachariassen, Dybbøl, Jørgen Grau, Gabøl, P. Fuglsang, Maugstrup, Simonsen, Flooh, Troels Beire, Roager, Varming, Råhede, Reinholdt, Oksgård m.fl.

Der holdt altid biler til vor rådighed. Vi kunne kun opgive hvor vi ville hen i omegnen, ligesom vi altid kunne få af mad og drikke på hotellet, hvad vi ønskede.

Jeg var især ude i håndværkerkredse og forsøgte at påvirke mine standsfæller i dansk retning, men mærkede hurtigt, hvad klokken var slået. Tyskerne havde haft for lang tid til at udfolde en voldsom agitation og folkene var for det meste frisisk orienterede.

I nogle loftsværelser på Central Hotellet havde vi store stabler af alle slags varer, mel, gryn, ris, sukker, alle slags kolonialvarer, håndværkstøj m.m., som var bestemt til at bruges ved valgagitationen. Det var det, som tyskerne nu kalder ”Speck”.

Undertiden kom der så folk ved aftenstid, små hold på 3-5, og bad om at få danske stemmesedler. De blev så modtaget venligt, blev beværtet og fik nogle gode pakker med, men om de danske stemmesedler blev afgivet er vel nok i de fleste tilfælde tvivlsomt.

Om aftenen den 12. marts havde vi modtagelsesfest for 14 danske stemmeberettigede. (sådanne hold kom tilrejsende nordfra med togene de sidste dage før afstemningen i 2. zone). Disse modtoges så af os og andre danske på stationen.

Hvis de ingen slægtninge havde at holde sig til, blev de helt gratis indlogeret på Central Hotellet, som vi havde lejet. Alle rejsedeltagerne fik ved ankomsten varm spise og eller alt, hvad de behøvede straks ved ankomsten, og hele tiden, indtil valget var forbi.

Ved den festlige sammenkomst om aftenen var der mange som talte, og stemningen var højt oppe.

De fleste tilrejsende var dog tyskere, som kom med togene sydfra. Disse modtoges på banegården af musikkorps, som ideligt spillede ”Schleswig-Holstein meerumschlungen. De blev indlogeret hos tyskere.

Tak til Tak til Lars Anker Petersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *