11. marts 1915. På soldaterkirkegården ved Moulin-sous-Touvent

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 11. Marts 1915. Atter i Skyttegraven ved Moulin. Det skiftede ofte med Regn og Solskinsvejr og undertiden lidt Nattefrost. Jeg havde lige faaet en Middagslur de to Timer, Friederich Budach havde staaet Vagt. Nu kogte han Kaffen, som vi skulde have til den Kage, jeg havde faaet hjemmefra Aftenen før. Kakkelovnen var ikke større end en Cylinderhat; men til vor lille Hule var den praktisk. Jeg gjorde slet ingen Tjeneste mere i Skyttegraven.

Efter at Underofficer Levy var falden, havde jeg overtaget hans Bestilling at sørge for Forplejningen. Med 8 Mand gik jeg 3 Gange daglig ned til Moulin for at hente Mad, og om Aftenen hentede jeg Pakker og Breve. Det var mange Gange farligt nok; thi “Frands” beskød ofte Løbegraven, som vi skulde igennem, med Artilleri. Men det var ogsaa smukt, især om Morgenen før Daggry, naar Vejret var mildt, og Lærken højt over vore Hoveder gik ind i den ny Dag med Sang. Ud over Dalen laa gerne en hel Taage, kun utydeligt saas Træerne ovre paa den modsatte Side; men jeg kendte dem; jeg vidste, de var der. En lille Bogfink sad hver eneste Morgen i den samme Busk og kvidrede; dens Mage sad paa den modsatte Side af Dalen og gav villigt og glad Svar tilbage. Ikke altid sad den der, naar vi var paa Tilbagevejen, og da var det mig, som om vi var bleven én mindre i Flokken. Om Aftenen sad Drosselen i Træerne ved Siden af Kirken og fløjtede sin Aftensang, som jeg har hørt saa mange Gange før derhjemme, og derved blev jeg i Tankerne kaldt tilbage til de hjemlige Buske, Krat og Træer.

Den franske Kirkegaard, som vi kom forbi, var næsten helt ødelagt. Nogle store Granater havde rodet Gravene op, kastet de kostbare Kors og Gravstene om imellem hinanden og ødelagt et Par smukke Gravkamre. Gik vi den anden Vej udenom Byen, kom vi forbi vor Soldaterkirkegaard. Her laa mange gode Kammerater fra vort Regiment. Hans Chr. Kok fra Nybøls Grav havde jeg fundet; men Vraa fra Illers kunde jeg ikke finde.

Der blev sat en smuk, hvid Sten med Indskrift paa hver Grav. Man var ogsaa i Færd med at rejse et Mindesmærke midt paa Kirkegaarden. Dagen før talte jeg med Peter Nissen fra Broager; han var lige kommen fra Rendsborg.

Her laa vi meget nær ved Fjenden, mange Steder kun 50 Meter borte, saa vi kunde høre ham tale derovre; men det tænkte vi slet ikke noget ved, derfor sang og spillede vi alligevel nede i Jordhulen og sov trygt til om Morgenen, som om der slet ikke var Krig.

"Friedhof der 86 bei Moulin" fra Hemmsen album.
Soldaterkirkegården ved Moulin

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *