11. april 1915. Minekrig i Moulin-sous-Touvent: Franskmændene har undermineret de tyske stillinger!

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 var ét af de såkaldt “slesvigske” regimenter med særligt mange sønderjyder. De lå i foråret 1915 ved Moulin-sous-Touvent

I begyndelsen af april lå der særligt på det højre afsnit svær artilleriild, som om aftenen øgedes til en hidtil ukendt styrke. Værst gik ildregnen ud over Soltau-Eck, hvor 4. kompagni under premierløjtnant Neumann lå. Indtil 9. april vedblev ilden i regelmæssig styrke, men så blev der roligt på hele fronten.

Under beskydningen havde det ved 4. kompagni været påfaldende, at ilden blev kraftigere, når en eller flere soldater gik gennem graven med faste skridt. Hvordan det? Kunne modstanderen høre skridt? Havde man ikke også i stille nætter fornemmet en sælsom banken? Havde fjenden gravet en underjordisk gang under vor stilling? Var gravene undermineret? Måske endte det en nat med himmelfart eller levende begravelse! Det var nette udsigter!

Der måtte gøres noget. Pionererne blev tilkaldt, ved sape 2 blev der gravet en lyttegrav. De slemme formodninger skulle snart blive bekræftet. Den 11. april om formiddagen støder en pionerunderofficer på forskallingen til en fjendtlig underjordisk gang. Sikke en opdagelse.

Hvert øjeblik kan en sprængladning i gangen gå i luften. Det gjaldt om at handle hurtigt og bekæmpe angsten for denne underjordiske kamp. Væggen i gangen blev yderligere fritlagt og så åbnet. Gangen er fuld af sandsække. De bliver ryddet ud ved hjælp fra 86erne. Da opdager man den fjendtlige tændsnor. Det har altså været lige over. Den bliver kappet. Man ånder ud.

Da lyner i gangens mørke nogle geværskud. En pioner bliver såret. Hurtigt bøssen til kinden for at besvare ilden fra mørket. Med hvilket resultat kan ikke konstateres. Da kaster franskmændene stinkbomber, luften bliver uudholdelig, adskillige pionerer bliver bevidstløse og må skaffes op i det fri.

Til sidst lykkes det under store vanskeligheder at anbringe en sprængladning i den fjendtlige gang, klokken 5 om eftermiddagen bliver den sprængt af vore pionerer, sape 2 går med den i luften. Gud ske lov! Fjenden skød ganske vist som en vild ned i krateret med miner og granater, måske forventede han fra vor side et angreb, men faren var dog på dette sted forbi.

Fra Wilhelm Jürgensen: Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 i Verdenskrigen (2014) – bestil den her eller køb den i boghandelen

08-01_Moulin-kort
Füsilierregiment 86’s stillinger ved Moulin-sous-Touvent

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *