12. februar 1920. Tyske flag samles ind til Flensborg.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

12. Februar: Køster gør Undskyldning hos Kommissionen. — Afstemningen er udsat til 14. Marts. — Udmærkede Møder paa Før, i Øvenum og Vyk. Advokat Andersen og P. Gad. Niels Skrumsager har opslaaet sin Bopæl derovre.

— Pastor Muuss møder i »Flensburger Tageblatt« med Kravet om Tiedj e -Linjen. I Nordslesvig samles tyske Flag til Flensborg. Fra hele Tyskland skrabes de Sammen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *