17. december 1919. Ernst Christiansen: “»Flensburger Nachrichten« opfordrer til Vold imod mig”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. December: De tyske Blade forsvarer Bøllerne i Skovlund og opfordrer til Gentagelser. »Flensburger Nachrichten« opfordrer til Vold imod mig. Truselsbreve. — Præsten i Hjoldelund har den 7de i sin Prædiken forbandet »de Hunde, der stemmer for Danmark«, og foran Alteret opfordret Menigheden til at sværge Prøjserflaget Troskab. Bøllerne fra Skovlund var tilsagte til den 9de at befordres i Avtomobil til et dansk Møde i Store Vi, som imidlertid blev aflyst.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *