20. oktober 1919. “En Ædelsten »som Smykke sat i Danmarks blanke Skjold«”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Oktober: Møde med Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse om mange Enkeltspørgsmaal, blandt andet Pressen. — Til Nikolaj Andersens Jordefærd i Aabenraa. — I Aften Tillidsmandsmøde  i Borgerforeningen. Kan lige presse mig ind i Salen, hvor Folk staar Hoved ved Hoved.

J. N. Jensen taler morsomt om den tyske Agitation. Der fortælles om en Pakke til den sønderjyske Minister, som viste sig at indeholde et Sølvskjold med Sønderjyllands kortet og med en Ædelsten paa Flensborgs Plads: en Ædelsten »som Smykke sat i Danmarks blanke Skjold«, — Anonyme tyske Plakater med alle mulige Krøniker klæbes op i Flensborg.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *