10. august 1916 – Ribe Stiftstidende: faldne, saarede, savnede og i fangenskab

Senest ændret den 29. august 2017 18:24

Faldne

Anton Grau, søn af arbejdsmand P. Grau i Haderslev, der er overmatros på hjælpekrydseren Kreis, er falden.

Jørgen Søndergaard og hustru i Arrild har modtaget efterretning om, at deres søn Anton er falden den 19. juli, 21,5 aar gl.

Chr. Loholm, eneste søn af H. Loholm paa Skrydstrup Mark, er 30. juli død paa et feltlazaret, 23 aar gl.

Ernst Heide fra Mølby ved Sommersted er 25. juli død paa et lazaret i Magdeburg, 28 aar gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Niels Peter Mejland fra Haderslev og Hans Kjer fra Branderup er døde.

Fritz Kanne og hustru i Bodum ved Aabenraa har modtaget efterretning om, at deres søn Carl er falden i Frankrig, 25 aar gl. hans broder Frederik faldt for et aar siden i Rusland.

Kreaturhandler Thomas Bertelsen fra Broager er falden paa den vestlige krigskueplads.

Malermester Nissen fra Skelle ved Broager er ligeledes falden.

Georg Jeppesen fra Haderslev er den 29. juli falden, næppe 20 aar gl.

Seminarist Andreas Andresen fra Haderslev er falden ved en minesprængning.

Bertel Dam fra Jels, der ved krigens udbrud var kusk paa Gramgaard, er falden ved Somme.

Købmand Jes Beier fra Brøns er ligeledes faldet.

I de sidste prøjsiske tabslister meddeles, at Hans Hinrichsen fra Bro, Andreas Jessen fra Hønkys og Peter Jørgensen fra Broager er faldne.

I marinens sidste tabsliste meddeles, at Jørgen Paulsen fra Skodsbøl Mark og Johan Petersen fra Ørby er død.  

Jacob Møller hos smed Sønnichsen i Skovby ved Løjt Kirkeby er falden ved Verdun.

Tidligere gæstgiver Henrik Jensen og hustru i Avnbøl har faaet meddelelse om, at deres ældste søn, Peter, er falden, 22 aar gl.

Parcellist Peter Skovmand fra Asserballe Station er falden, 33 aar gl. og ugift.

Den ældste søn af barber Sørensen i Haderslev er død paa en marinetur. Han efterlader hustru og tre børn.

Paul Clausen fra Stepping Mark er den 29. juli falden paa slagmarken, 33 aar gl. Han efterlader enke og 7 smaa børn.

Skræddermester Carl Sørensen fra Gustenborg ved Brendstrup er falden ved Somme. Den afdødes eneste broder Anton Sørensen blev saaret kort før broderen faldt. De er begge ugifte.

Peter Bramsen fra Feldum i Vonsbæk sogn er den 29. juli død paa et lazaret i Frankrig. Han efterlader hustru og børn. 

Saarede

En søn af skomager Hansen i Felsted er bleven saaret ved Somme.

Chr. Jespersen, søn af gaardejer J. Jespersen i Lilholt ved Vojens, er den 26. juli bleven saaret.

Anton Sørensen, søn af enke Anna Sørensen i Gram, er bleven saaret og indlagt paa et lazaret. Samme dag faldt hans broder Carl

I fangenskab

Der er indgaaet efterretning fra Andreas Andersen, søn af gaardejer Th. A. i Snogbæk i Sundeved, at han er i russisk fangenskab. Sammen med ham er af nordslesvigere: R. Berg fra Stevning paa Als, Asmussen fra Broager og Chr. Hansen fra Stepping. Andreas Andersen skriver, at de kan faa madvarer at købe, naar de blot har penge.

Mathæus Andersen, søn af gaardejer P. Andersen i Vester Lindet ved Gram og gaardejer P. L. Rosenberg fra Bollum ved Brede er i fransk fangenskab.

Savnede

Efter kampene ved Somme er landmand og handelsmand Jes Jørgensen fra Styrtom ved Aabenraa, Jakob Dahlmann, søn af gaardejer R. Dahlmann i Randerup, meldt savnet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *