1. september 1919. Feriebørnene vender hjem til Flensborg og Slesvig

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

1. September: Mit Flyveblad til den flensborgske Ungdom, skrevet i Anledning af et tysk Ungdomsmøde. uddeltes 27. Avgust. Præster og Lærere får travlt med Imødegaaelsen.

Nye »Ægir«-Dage. Skibet bringer nu Børnene tilbage. Hver Gang mange Mennesker paa Kajen. 30. Avgust drukner nogle nogle Labaners Forsøg paa at lave Spektakler i Hurraraabene. 28. Avgust stor Modtagelse i Slesvig By af Børnene der fra Byen og Komiteen.

I Dag- var en Arbejderdeputation fra Slesvig paa »Ægir« for at sige Tak. Et Par af dem er dansktalende.

Tillidsmandsmøde i Borgerforeningen. Grosserer Cornelius Hansen har nu paataget sig Ledelsen. (Derefter gaar det kvikt og paalideligt, og Kredsen udvides fra Uge til Uge.)

I den store sal øver Fru Olga Hansen med Børnene til Fest, for »Ægir«. — Der er kastet, en Sten ind gennem Mellemslesvigsk Udvalg’s Rude.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *