1. september 1916 – Ribe Stiftstidende: Intet maa gaa til spilde

Senest ændret den 22. juni 2018 9:44

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Intet maa gaa til spilde

Landraaden i Haderslev har udsendt bl.a. følgende: Der maa ikke gaa noget til spilde af dette aars høst! Det er alle landbrugskredses pligt at sørge for, at intet gaar til grunde paa marken. Hvad man ikke kan faa i hus ved de sædvanlige redskaber, maa alle vegne frigives til sankning. Det staar i aar alle de paagældende frit, om de(som i fjor) vil stille kommunen de sankede aks til raadighed mod en passende godtgørelse, eller om de vil udnytte dem selv. I sidste tilfælde skal de blot meddele kommuneforstanderen i deres by, hvor de har samlet(ren kornvægt). Kornet kan enten afleveres til kommissionærerne elle udnyttes til ernæring indenfor vedkommendes egen husholdning. (Malebevis mod formindsket brødkort!) At opfodre det, er naturligvis udelukket. For skolerne viser der sig her paany en særlig lejlighed til at tjene fædrelandet ved at sanke aks.

Faldne

Peter Feddersen, søn af enke F. i Aabenraa, er 12. august falden ved Østfronten.

Landmand Hans Paulsen paa Nørre Hostrup Mark har modtaget efterretning om, at hans søn Hans er falden paa Vestfronten.

Andreas Jensen og hustru i Sottrupskov har modtaget efterretning om, at deres søn Jens den 18. august er falden i Frankrig, 20 aar gl.

Aftægtsmand Laurids Christensen og hustru i Brandsbøl paa Als har modtaget budskab om, at deres næstældste søn, Laurids, er falden paa den vestlige krigsskueplads, 29 aar gl. Han efterlader sig en ung hustru og to smaa børn.

I tabslisten meddeles, at Iver Christensen fra Horsbyg, Heinrich Gammann fra Nordborg og matros Karl Henningsen fra Nautrupgaard er død.

Landmand Kr. Nicolaisen, søn af Th. Nicolaisen i Vester Gasse ved Skærbæk, er falden i Frankrig. Han var gift og fader til 2 smaa børn.

I tabslisten meddeles, at Peter Jensen fra Skelle, Jes Ravn fra Ørsted, Paul Clausen fra Brekfeld(Bæk Mark?) i Haderslev amt og Christian Brock fra Ulkebøl er faldne og at Hans Mikkelsen fra Rødding er død i fangenskab. 

I tabslisten meddeles, at Christian Paulsen fra Haderslev og Siegfried Ravn fra Stevelt er faldne.

Christian Johansen Due, søn af G. Due i Kær paa Als, er den 8. august død paa feltlazaret, 24 aar gl. 

Saarede

I tabslisten meddeles, at Christen Christensen fra Sottrup og Otto Arlt fra Troldkær er haardt saarede og at Jørgen Hansen fra Ketting og Jørgen Grundahl fra Fjelstrup er saarede.

Landmand Tøge Andresen, søn af gaardejer A. A. i Hjolderup ved Jordkær, er bleven saaret ved Somme.

I tabslisten meddeles, at Niels Petersen fra Løjt Kirkeby, Heinrich Henning fra Haderslev, Johannes Bill fra Aabenraa, Jørgen Kay fra Haderslev, Asmus Hansen fra Holebøl, Hans Jørgensen fra Broager, Paul Lassen fra Barsmark, Peter Lorenzen fra Holm i Haderslev amt, Theodor Ellgaard fra Haderslev og Jakob Petersen fra Ketting er haardt saarede. Knut Bruhn fra Aabenraa og Jes Jessen fra Bjerndrup i Aabenraa amt opføres som saarede.

Niels Jacobsen, søn af gartner Chr. J. i Aabenraa, er den 25. august saaret ved Somme.

Murer Karl Munkelt fra Munkehøj ved Aabenraa er bleven saaret ved Vestfronten.

Frands Petersen fra Spandet er ved Somme bleven haardt saaret og indlagt paa et lazaret.

I tabslisten meddeles, at Harry Janns fra Aabenraa er haardt saaret.

Savnede

Heinrich Brackhage fra Skodsbøl Mark og Andreas Christensen fra Uge er savnet.

I tabslisten meddeles, at Niels Hansen fra Ris, Theodor Schmidt fra Arnitlund, Hans Schmidt fra Sillerup, Hans Uldall fra Mastrup, Andreas Christensen 2. fra Blans, Karl Flade fra Aabenraa, Jep Petersen fra Søst og Waldemar Wind fra Ganderup er savnede.

Peter Jebsen fra Fladsten, der tidligere har været meldt savnet, er vendt tilbage til sin troppeafdeling.

I tabslisten meddeles, at Peter Hansen 1. fra Asserballe, Karl Kreidner fra Aabenraa, Nikolaj Burhøj fra Tandslet, Peter Oggesen fra Aabenraa og Asmus Duus fra Mjøls er savnede.

I fangenskab

Nis Jakobsen, søn af Asmus J. i Jegerup ved Vojens er den 20.juli ved Somme falden i fransk fangenskab.

Heinrich Paulsen fra Haderslev er i fangenskab.

Landmand Th. Hansen fra Kromos paa Rømø har meddelt sin hustru, at han er i fransk fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *