1. juni 1918 – Flensborg Avis: “Tak for bladet”

Hilsner fra Felten

Ærede „Flensborg Avis”!
Mange Tak, fordi du besøger mig daglig og bringer mig Nyt fra mit kære Nordslesvig. Jeg ligger for Tiden 15—20 Kilometer bag  Fronten og gaar en Meldehundeskole igennem; jeg er sund og rask og har det saavidt godt her, men desværre er den gode Tid snart forbi, oa saa gaar det jo til Fronten igen. Jeg beder dig gennem disse Linjer at bringe Venner og Bekendte derhjemme i det kære Nordslesvig min hjerteligste Hilsen.
Gefrejter Nis Hye, Galsted.

Kære „Flensborg Avis”!
Flere Nordslesvigere, som er tilsammen ved et Kompagni, sender gennem dig en Hilsen hjem til vort kære Nordslesvig og Tak for Bladet, som er vor stadige Gæst, og hvori vi kan følge med, hvad der Passerer derhjemme.
Gefrejterne Christiansen fra Rødekro, Wieck fra Aabenraa og Hymøller fra Blans Pr. Ullerup. Musketererne Bøtzau fra Ullerup Mark, Jensen Roth fra Genner og Johannes Hansen fra Gammelby ved Tønder samt Underofficer Petersen fra Angel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *