1. juli 1918. På æggejagt: “Uden for en Ejendom, traf vi en stram Madam”

Andr. Bøgen, Vennemose, blev indkaldt i sommeren 1915 og tilbragte hele krigen på Østfronten.

En Dag i Sommerens Løb var vi paa en lille Udflugt til en nærliggende Landsby. Vi var fire Kammerater, der fulgtes ad. Vi ansaa det ikke for raadeligt at færdes alene, da vi havde en Følelse af, at særlig Ungdommen, som havde været med i Krigen, var fjendtlig sindet.

Vort Formaal med Turen var at købe Æg og Flæsk. De første Beboere, vi var hos for at spørge om Æg, rystede paa Hovedet og sagde, at de ingen havde. Endelig, uden for en Ejendom, traf vi en stram Madam, som ikke vilde nægte, at hun havde Æg; men hun spurgte, hvad Prisen paa Æg var hos os, og vi svarede, at hun kunde forlange saa meget, hun Vilde; saa blev vi hurtigt enige om Prisen.

Genboerne, som havde iagttaget Begivenhederne, havde nu allesammen Æg at sælge. De havde øjensynlig været i Tvivl om, om vi vilde betale for Æggene. Senere var der intet i Vejen, naar vi vilde købe noget.

Vi havde gode og sorgløse Dage her paa Godset; men naar Hollensen og jeg talte sammen, drejede Samtalen sig for det meste om vort kære Nordslesvig, som vi selvfølgelig længtes tilbage til.

DSK-årbøger 1952

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *