Tag-arkiv: luftskib

7. april 1917 – Ribe Stiftstidende: stærk lufttrafik langs vestkysten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Engelsk flyver over luftskibshallerne ved Tønder

Den 24. marts kunde vi meddele, at der i dagene umiddelbart forud var iagttaget en usædvanlig stærk lufttrafik langs vestkysten, hvor man lagde mærke til, at tyske flyvere fløj sammen to og to. Samtidig observeredes om natten i de samme døgn en stærk afsøgning af luften ved hjælp af søgelys og lysbomber. Efter hvad der er indløbet dels samtidig, dels senere kan denne forøgede lufttrafik sættes i forbindelse med et engelsk flyverbesøg i Tønderegnen den 21. eller 22. marts, hvor maalet var luftskibshallerne og ved hvilken lejlighed der faldt nogle bomber. Om skadens omfang har vi dog ikke kunnet konstatere nærmere.

Ingen fødevarer til felten!

I forskellige tyske blade læses en opfordring til ikke at sende fødevarer til soldater ved fronten og i etappeomraadet, for det første, fordi – saadan skrives der virkelig – fødevarerne let fordærves nu, naar varmen kommer, og dernæst fordi det er overflødigt, da hærforvaltningen sørger rigelig for soldateren derude. I hjemmet behøver man selv fødevarerne nu, og dette skades ved unødvendige sendinger til felten. Behold derfor fødevarerne i hjemmet og send i stedet for eders feltgraa paarørende cigarer, cigaretter, tobak eller lignende.

Faldne

Chr. Møller af Kær ved Sønderborg er død af sine saar paa et lazaret. Han efterlader enke med 2 smaa børn og hans dybtsørgende forældre.

Hans Seest og hustru i Hoptrup har modtaget budskab om, at deres ældste søn Simon er død paa et krigslazaret, 19 aar gl.

Enke Kjestine Hansen i Østerhøjst har for et par dage siden faaet meddelelse om, at hendes søn Harald er død 7. februar paa et lazaret i Frankrig.

Savnede

Laurits Juhl og hustru paa Hoptrup Mark har faaet meddelelse om, at deres søn Christian er savnet siden først i februar maaned.