Tag-arkiv: kødrationer

26. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: hvidkaal beslaglagt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kødrationerne formindskes

Landraadet i Aabenraa bekendtgør i kredsbladet,  at kødrationerne i Aabenraa amt indtil videre nedsættes til halvdelen af de hidtil gældende rationer. Børn under 6 aar har efter kødkortet ret til 125 gram(et kvart pund) om ugen, men vil herefter altsaa kun faa et ottendedel pund, og personer over 6 aar, der efter kødkortet har krav paa et halvt pund(250 gram), vil altsaa kun kunne faa et kvart pund om ugen. Landraaden anfører som grund til denne yderligere nedsættelse af den i forvejen ret ringe portion, at provinsens kødcentral har tildelt Aabenraa amt et overordentligt lille antal slagtekvæg, men der er foretaget skridt til at faa tildelt et større antal.

Hvidkaal beslaglagt

Ifølge Reichsanzeiger er hvidkaalen delvis bleven beslaglagt. I de nedenfor nævnte amter maa hvidkaal kun sælges med tilladelse fra Rigscentralen for Grøntsager og Frugt: I Haderslev, Aabenraa, Flensborg, Husum, Ejdersted, Nørre- og Sønderditmarsken, Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn og hertugdømmet Lauenborg samt i Oldenburg i Holsten og i Pløn. Desuden nævnes en del andre amter i Prøjsen, i Elsass, Hessen, Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg Stelitz og Saksen Weimar. 

Faldne

Landmand Nis Henriksen fra Felsted Mark har modtaget budskab om, at hans ældste søn Nis er falden ved Somme, 20 aar gl.

Maler Jørgensen fra Sønderby paa Kegnæs er falden, 30 aar gl. Han efterlader enke og 3 smaa børn.

Gaardejer Chresten Friis i Simmersted er falden; han, der efterlader hustru og børn, blev 37 aar gl.

Gerth Jørgen Christensen fra Skodborg er falden i Frankrig den 11. oktober; han efterlader hustru og flere børn.

Landbrevbærer Thomas Bertelsen fra Store Nustrup er falden den 7. oktober, 34 aar gl.; han efterlader hustru og en lille søn.

Claus Pedersen [= Hans Christensen Pedersen] i Københoved er falden den 12. oktober.

I tabslisten meddeles,  at Hans Skøth fra Tamdrup ved Haderslev er falden.

Mathias Nygaard fra Sommersted st. er den 7. oktober død paa et lazaret, 32 aar gl.; han efterlader enke og tre smaa børn.

Enke Anne Seevaldsen fra Haderslev har modtaget meddelelse om, at hendes søn Hans den 3. oktober er død paa et feltlazaret, 21 og et halvt aar gl.

Ifølge tabslisten er Magnus Christensen fra Skærbæk og Karl Grau fra Hammelev døde af deres saar.

Bogtrykker August Christensen, søn af skræddermester C. i Sønderborg er falden.

Gartner Clausens enke i Haderslev har faaet meddelelse om, at hendes søn Johannes Clausen, 23 aar gl., er falden.

Ølkusk Anton Lund i Haderslev er falden den 10. oktober.

Røgter Herman Quapp i Bramdrup er falden. Han efterlader hustru og 4 smaa børn.

Hans Philipsen fra Bøgeskov Skov ved grænsen er død paa et feltlazaret den 14. ds., 26 aar gl.

Marius [Markus] Jørgensen fra Stenderup paa Als er ifølge tabslisten død af sine saar.

Saarede

Brødrene Mathias og Nis Fogt paa Vestermark paa Kegnæs, er komne paa lazaret. Fogt har desforuden fire sønner og en svigersøn med. En af sønnerne, Christian, er savnet.

Jørgen Andersen fra Ny Kronborg paa Kegnæs er kommen paa lazaret af sygdom.

Jens Bladt fra Kegnæs-ende ligger saaret paa lazaret.

Laurids Lund fra Lilholdt ved Skrydstrup er bleven saaret i kampene ved Somme.

Gaardejer Peter Thomsen og hustru i Købingsmark har faaet meddelelse om, at deres ældste søn Thomas er bleven saaret og ført til et lazaret.

Henrik Bruhn,  en søn af postbud Bruhn i Mejlby, er bleven saaret paa Vestfronten.

Peter Sørensen, søn af sadelmager S. i Rødding, er bleven haardt saaret.

I tabslisten meddeles,  at Lorenz Hansen fra Dybbøl er haardt kvæstet.

Savnede

Enke Kathrine Møllerskov fra Hygummark har modtaget meddelelse om, at hendes søn Nis, der deltog ved Somme, er savnet.

I tabslisten meddeles, at Anton Thomsen 2. fra Jordkær og Peter Blom fra Brandsbøl paa Als er savnede.