Winther, Asmus Petersen (1890-1960)

Senest ændret den 16. februar 2020 17:31

Persondata
Født: 31/10-1890, Hejsager, Halk sogn
Død: 20/08-1960, Haderslev bys sygehus.
Begravet på Vedsted sogns kirkegård.
Uddannelse:  –
Erhverv: Landbrug; murer
Bopæl: Efter krigen Skovby, Vedsted sogn.
Hustru (efter krigsafslutningen): Gift 21/02-1919 med Kjestine Marie Wilhelmine Christensen (1892-1966).
Børn (efter krigsafslutningen): 2 døtre og 2 sønner.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 1911
Udtrådt: 1913
Enhed: Infanterie-Regiment 129, Graudenz (Grudziądz)
Rang:  –
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 04/08-1914
Udtrådt: Taget til fange 07/09-1914. Til Marokko, siden Aurillac. Frigivet til Tyskland 31/10-1918.
Enhed(er): Infanterie-Regiment 84, 5 Kompagnie (i oktober 1914 og august 1916).
Infanterie-Regiment 83 (i december 1918).
Rang:
Såret: I lungen af kugle, invalid
Udmærkelser:
Andet:

Opført i “Verlustlisten” (dateret 04/10-1914) som “schwer verwundet”.
Opført i “Verlustlisten” (dateret 14/08-1916) som “bisher schwer verwundet, in Gefangenschaft
Opført i “Verlustlisten” (dateret 10/12-1918) som “aus Gefangenschaft zurück“.

Efter krigen
Var selvstændig landmand, husmand og arbejder i Vedsted sogn.

Kilder
Fødselsbiregister, Øsby, RAA. (Eksternt link, februar 2020).

Kirkebog, viede, Vedsted sogn, RAA. (Eksternt link, februar 2020).

Folketælling 05/11-1925, Vedsted sogn, Skovby. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Vedsted sogn, Skovby. Rigsarkivet.

Kirkebog, døde, Vedsted sogn, RAA. (Eksternt link, februar 2020).

Gravsten, Vedsted sogns kirkegård.

Publikationer
Aurillac-Bogen 1936

Fotos

Uddrag fra Aurillac-Bogen 1936:
Født d. 31. Oktober 1890 i Hejsager.

I min Ungdom arbejdede jeg dels ved Landbruget og dels ved Murerfaget. Jeg aftjente min Værnepligt ved I. R. 129 i Graudenz fra 1911— 13 og blev indkaldt straks ved Krigens Udbrud, den 4. August 1914, til I. R. 5/84 i Haderslev. Jeg deltog i Felttoget gennem Belgien og Nordfrankrig og blev saaret under Marneslaget. Det var den 6. September 1914 i Nærheden af Esternay; jeg fik et Lungeskud og Kuglen sidder endnu. Den 7. September blev jeg taget til Fange og kom paa Lazaret i Nærheden af Bordeaux, hvor jeg var i 6 Uger. Jeg er 50 pCt. Invalid.

Sammen med en Transport tyske Krigsfanger kom jeg til Marokko for under Afrikas Sol at arbejde ved Anlæg af Jernbaner. I Februar 1916 blev vi Slesvigere, Elsassere og Polakker sendt til Speciallejre i Frankrig. Vi var 12 Mand, der kom til Aurillac, hvor vi paa Banegaarden blev modtaget af en fransk Befalingsmand (Serg. Boulanger), der talte udmærket Dansk. I Lejren blev vi godt modtaget og fik Dagen efter hver to Pakker, der var sendt fra Venner i Danmark. Kort efter kom jeg ud til Bønderne, hvor vi havde det godt. Det var bedst paa Landet.

Jeg var blandt 30—40 Kammerater, der den 31. Oktober 1918, da Udvekslingen af Krigsfanger mellem de krigsførende Lande begyndte, forlod Aurillac for at rejse hjem over Svejts. Bortrejsen fandt Sted netop paa min Fødselsdag. Da vi var naaet til Grænsen mellem Frankrig og Svejts kom Vaabenstilstanden. Vi var bange for, at man skulde sende os tilbage til Krigsfangenskabet igen, men Dagen efter kørte vi ind i Svejts og videre til Constanz, hvorfra vi havde en besværlig Rejse op gennem Tyskland. Men vi naaede da hjem.

Gensynet derhjemme blev en stor Oplevelse efter de godt 4 Aars Fraværelse. Ankommen til Hjemmet fik jeg Besøg af mange, der havde Paarørende i Aurillac, og som vilde høre, hvorledes de havde det. Efter Hjemkomsten tog jeg fat ved hvad som helst, saa vidt mit Helbred tillod det. Noget efter blev jeg gift med min Forlovede, der havde ventet i 6 Aar. Vi har fire Børn, 2 Piger og 2 Drenge, i Alderen fra 17 til 5 Aar. I 1920 overtog jeg mine Svigerforældres Ejendom med 4 ha Jord.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918