Wette, Walter Wilhelm Otto (1873-1917)

Persondata
Født:   26/10-1873, Dersewitz, Kreis Anklam, Mecklenburg-Vorpommern
Død:   10/07-1917, Laon, Frankrig
Uddannelse: 
Erhverv:   Regierungsrat
Bopæl:   Haderslev
Hustru:   Gift med Elisabeth Louise Aline Dorothea Siemens, som døde 1917
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde af kvæstelser på ”Feldlazarett 158, XI Armeekorps”
Enhed(er):   Infanterie-Regiment Nr. 86, 8. Kompagnie
Rang:   Hauptmann vom Stabe
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet: 
Han blev 1917 begravet ”auf dem deutschen Kriegerfriedhof, Laon” ifølge dødsbiregisteret, ifølge Volksbund.de på soldaterkirkegården i Laon-Bousson.

Kilder
Verlustlisten (dateret 30/071917) som død af kvæstelser. Fødselsdato ifølge denne liste.
Dødsbiregisteret, Haderslev, LAA
Volksbund.de

Publikationer

Fotos

Indlæg 2. april 1918 i Hejmdal:
Haderslev Kredsdag
holdt ifølge “Dv.” i Onsdags Møde paa Kredshjulet i Haderslev.
Landraaden talte Mindeord over de siden sidste Møde bortgangne Medlemmer, Dr. Wette, som er falden, og afdøde Dr. Martens. Derefter indførtes deres Efterfølgere, Domæneforpagter Schwerdtseger paa Taarninggaard, og Dr. P. Meyer i Haderslev.

 

5 tanker om “Wette, Walter Wilhelm Otto (1873-1917)”

 1. Han bør, i lighed med flere, ikke regnes som værende Sønderjyde/dansk. Han formodes tvangsflyttet til “Sønderjylland” efter 1864 tabet.

  1. Til Poul Erik Zeberg Jensen.

   Hvornår er man sønderjyde?
   Det er et godt spørgsmål. Kommer det an på fødested, opvækst, skoletid, bopæl eller afstamning?

   Ifølge ”Sønderjylland A-Å” (udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i 2011) defineres Sønderjylland historisk set som ”landet mellem Kongeåen i nord og Ejderen i syd”. Udtrykket er siden 1920 blevet brugt om området mellem 1864- og 1920-grænserne. Når jeg nedenfor benytter udtrykket ”Sønderjylland” er det i den sidstnævnte betydning.

   Hvis man skulle følge din tankegang om, at f.eks. Walter W. E. Wette ikke burde på listen / siden, fordi han er født i Mecklenburg-Vorpommern, så burde f.eks. sønner af skippere fra Åbenrå-egnen, hvis de tilfældigvis er født på rejse i f.eks. Kina, heller ikke med på listen / siden. Det samme gælder personer, der er født i Kongeriget Danmark, men bosat i Sønderjylland. Andre burde så heller ikke være på listen, selvom de er født i området mellem 1864- og 1920-grænserne – alene fordi de har valgt at bosætte sig i f.eks. Flensborg, Kiel eller Berlin.
   En evt. skelning må jo retfærdigvis gå begge veje.

   Kort om baggrunden for de faldne på siden:
   I 2012 var jeg projektleder for den frivillige gruppe, der indsamlede oplysninger om faldne nævnt på lokale mindesten samt i kirkebøger og dødsbiregistre (for perioden 1914-1925) til brug for nye mindetavler på den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig. Dengang aftalte Inge Adriansen og jeg, at alle faldne, der var nævnt i ovennævnte kilder og/eller som var født eller bosat i området mellem 1864- og 1920-grænsen, skulle medtages i listen. Det var dengang de arkivalske, kildemæssige og praktiske forhold, der begrænsede det område, som blev undersøgt.
   Jeg har siden vedligeholdt og løbende opdateret denne liste (som pt. har overskriften “Faldne og savnede 1914-1918 (enkelte til 1921) med tilknytning til Sønderjylland”), der efter adskillelige tilføjelser, rettelser og opdateringer danner grundlaget for de oplysninger, der er om de faldne her på websitet.
   Der tilføjes stadigt nye oplysninger og nye kilder gennemgås af frivillige – der går sjældent 1 uge uden, at der kommer mindst 1 nyt navn på listen. Alt sammen takket være frivillige, slægtninge og interesserede, der indsender rettelser og nye oplysninger. Et eksempel herpå er den lille arbejdsgruppe, der gennemgår efterladtesagerne i Invalidenævnets arkiv, som indeholder mellem 3500 og 4000 sager. Heraf er oplysninger om de faldne / savnede krigsdeltagere, der er nævnt i de først 2000 sager lagt ind i museets liste.

   Da jeg er alene om, at vedligeholde listen, er det også i sidste ende min beslutning, hvem der kommer på listen.
   Den seneste offentliggjorte liste er fra juni 2017 og kan ses på museets website.
   På samme side kan du også finde en læsevejledning til listen, hvori baggrunden for museets liste omtales. Vejledningen er fra 2015 så detaljerne er ikke helt opdaterede, da skemaet siden er ændret. En ny læsevejledning forventes lagt på siden efter sommerferien eller i løbet af efteråret.

   Som René Rasmussen har udtrykt det:
   ”En krigsdeltager fra Sønderjylland definerer vi som en person, der har deltaget i Første Verdenskrig og var født eller bosiddende i den del af Sønderjylland, der i 1920 blev forenet med Danmark. Hvis man er nævnt i en kirkebog eller et personregister fra et sogn eller en kommune i Sønderjylland, eller hvis man er bosat i Sønderjylland og modtager krigsinvalidepension efter 1920 eller hvis man var ægtemand til en krigsenke, der er bosiddende i Sønderjylland efter 1920, så medtages man på listerne. Vi sorterer ikke nogen fra pga. sindelag eller fødested, men har anlagt et helt objektivt kriterium, baseret på den geografiske afgrænsning, som den genforenede landsdel udgør.”

   Generelt gælder derfor:
   Hvis en falden eller savnet krigsdeltager optræder i et dødsbiregister eller en kirkebog fra et nordslesvigsk Standesamt eller sogn, en efterladtesag eller andre kilder, så nævnes personen på museets liste og kommer med på https://www.denstorekrig1914-1918.dk. Det er et fuldkommen objektivt kriterium. Vi kan ikke begynde at foranstalte undersøgelser om, hvorvidt han nu kunne tænkes at have en kone, kæreste eller børn eller på anden måde har tilknytning til Nordslesvig eller ej.
   Enkelte sydslesvigere, som var født og bosat i Sydslesvig, er også på museets liste og kommer dermed også på siden, da der er bevaret mindeblade af nøjagtig samme type som i Nordslesvig (se f.eks. mindebladet for Hans Jessen (1892-1915) ).

   Princippet er: Hellere én for meget end én for lidt.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot
   PS: Jeg afholder pt. ferie, så jeg svarer ikke på mails de næste par uger.

  1. An NFJens.

   Danke für die Informationen über die Gefallenen Pflug, Moos, Karl Johannsen und Wette.

   Welche Quelle hast du für das Geburtsdatum von Walter W. O. Wette?
   Laut Verlustliste von 30/07-1917 ist er am 26/10-1873 geboren.

   Welche Quelle hast du für das Geburtsdatum von Karl Johannsen?

   Mit freundlichen Grüssen
   Hanne C Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918