Schmidt, Ivan (1882-1914)

Ivan Schmidt (1882-1914) Holm, Nordborg
Ivan Schmidt (1882-1914) Holm, Nordborg

Persondata
Født: 26/10-1882, Holmskov, Nordborg Sogn
Død: 05/10-1914, St. Aurin, Frankrig
Uddannelse:
Erhverv:   Landmann
Bopæl:  Holm, Nordborg
Hustru:   Gift 1912 med Marie Margrethe Hansen, som modtog efterladterente, indtil hun 1920 giftede sig med Christian Peter Jacobsen.  Efter dennes død i 1938 søgte hun om genoptagelse af efterladtesagen efter sin 1. ægtefælle. Begge sager ligger i E-03316
Børn (før krigsafslutningen):  Efterlod sig ingen børn

Andet: Bror til Max Schmidt (1888-1970)

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   August 1914
Udtrådt:  Faldet. Blev indlagt på et lazaret i Noyon, men døde kort efter indlæggelsen
Enhed(er):  Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, 7. Kompagnie
Rang:   Gemeiner
Såret:   05/10-1914 ved St. Amin
Udmærkelser: –
Andet:  Han deltog i kampe ved Campenhout den 26.8.1914, ved Charlepoint den 16.9.1914, ved Tracy de Val i slutningen af september, og endelig var han med i slaget ved St. Amin den 5. oktober hvor han blev hårdt såret
Der blev afholdt sørgegudstjeneste for ham i Nordborg Kirke 25/10.1914

Kilder
Dødsbiregisteret, Nordborg, LAA
Kirkebog, fødte, Nordborg, LAA
Verlustenliste (12/11-1914)
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-03316
Mindesten, Nordborg Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer
https://www.holm-arkiv.dk/holmboer-der-ikke-kom-hjem/

Fotos
Foto, Sønderborg Slot
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten, Nordborg Kirkegård

2 tanker om “Schmidt, Ivan (1882-1914)”

 1. https://www.holm-arkiv.dk/holmboer-der-ikke-kom-hjem/:
  van Schmidt.
  26.oktober 1882 – 5. oktober 1914.

  Ivan Schmidt var født på Greisbjerg, ( Lønsømadevej 15 ) som søn af Margrethe og Hans Schmidt.
  Hans Schmidt var født i Broballe og Margrethe var datter af skipper Lassen fra Nordborg, som en overgang var ejer af Greisbjerg.
  Kort før krigen blev Ivan Schmidt gift med Margrethe Hansen fra Tandslet, og overtog sine forældres ejendom.
  Allerede i de første augustdage i 1914 blev han indkaldt, og hans militærpapirer viser at han deltog i kampe ved Campenhout den 26.8.1914, ved Charlepoint den 16.9.1914, ved Tracy de Val i slutningen af september, og endelig var han med i slaget ved St. Amin den 5. oktober hvor han blev hårdt såret. Han blev indlagt på et lazaret i Noyon, men døde kort efter indlæggelsen, 31 år gammel.
  I Dybbøl-Posten bragtes følgende dødsannonce:

  Slægt og Venner bringes herved det Sorgens Budskab, at min højtelskede trofaste Mand, vor trofaste Broder og Svoger,
  Gdr. Ivan Schmidt,
  er faldet paa Slagmarken i Frankrig, næppe 32 Aar gammel.
  Holm den 23.10.1914.Margrethe Schmidt, født Hansen.
  Familien Schmidt, Holm.
  Familien Hansen, Tandslet.
  Sørgegudstjeneste finder Sted i Nordborg Kirke Søndag den 25. Oktober 1914, Kl.10 Formiddag.

  Senere må der være gået rygter om at Ivan Schmidt ikke skulle være død, idet vi i Dybbøl-Posten fra januar 1916 kan læse følgende:

  Oplysninger søges.
  Da der paa Als gaar Rygter om at Ivan Schmidt fra Holmskov ved Nordborg, ikke er falden, men at han ifølge Efterretninger fra en Fange der er blevet ført fra Marokko til en Fangelejr i Frankrig, skulde befinde sig i Fangenskab i Marokko, bedes enhver der kan give nogen Oplysning om Sagens sammenhæng, venligst om at meddele sin Adresse til Margrethe Schmidt, Neder Tandslet paa Als.

  I Ivan Schmidt´s ægteskab var der ingen børn, og efter hans død tog hans kone tilbage Tandslet hvor hun var født.
  I min barndom er der blevet talt meget om den skændige måde, på hvilken enken kom bort fra Greisbjerg på. Så vidt jeg har forstået er Margrethe Schmidt blevet smidt ud fra gården af sine svigerforældre, hvorefter de selv har overtaget ejendommen.
  Senere blev Greisbjerg overtaget af Mathias Hellesøe, som var gift med Ivan´s søster Else

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918