Rudolph, Niels (1886-1914)

Niels Rudolph (1886-1914) Gråsten
Niels Rudolph (1886-1914) Gråsten

Persondata
Født: 02-03-1886, Stevning, Svenstrup Sogn
Død: 18-08-1914, Tirlemont, Belgien
Uddannelse:   –
Erhverv: Tischlermeister. Fra 01/08-1913 til 01/04-1914 snedkersvend i Hamburg, derefter snedkermester i Gråsten
Bopæl: Gråsten, Gråsten Sogn
Hustru:   Gift 1911 med Cecilie Marie Nielsen, som fra 1916-1947 boede på “Havbjerggaard” i Hørup
Børn (før krigsafslutningen):   Efterlod sig ingen børn

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   04/08-1914
Udtrådt:  Faldet
Enhed(er): Füsilier-Regiment Nr. 86, 7. Kompagnie
Rang: Reservist
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:   Opført i Verlustlisten som “bisher verwundet gemeldet, gefallen 18.8.14”

Hans farbror, Jacob Rudolph, døde 24/01-1917

Mindesten, Gråsten Kirkegård

Kilder
Dødsbiregistret, Gråsten, LAA
Kirkebog, døde, Gråsten, LAA
Mindeblad, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01306
Verlustenliste (16/01-1918)
Mindesten, Hørup Kirkegård
Mindesten, Gråsten Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer
Arne May: Pdf om Niels Rudolph og hans slægt

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

 

Mindesten, Hørup Kirkegård

Indlæg 19. oktober 1914 i Hejmdal:
Smedemester Rudolfs Hustru i Graasten, der i lang Tid intet havde hørt fra sin Mand, som var med i Frankrig, har i disse Dage faaet Meddelelse om, at han er falden den 18. August. Hun har iflg. “Dbp.” modtaget han Ur og Ring og andre Ejendele, som havde tilhørt ham.

Indlæg 29. oktober 1914 i Hejmdal:
Faldne alsinger. I søndags holdt pastor Mathiesen i Guderup ifølge “S. Z.” mindegudstjeneste for de 6 mand, som er faldne fra Guderup sogn. Det er:
Arbejdsmand Jacob Bruhn, postbud Johs. Breum, gæstgiver Frederik Petersen, bygmester Knus Knudsen, alle fra Guderup, og kommis Hansen, Sjellerup, endvidere snedker Niels Rudolph fra Gråsten, hvis forældre bor her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918