Petersen, Christen Nicolaisen (1886-1968)

Persondata
Født: 13/02-1886, Kærbølling, Rejsby sogn.
Død: 21/06-1968, Ribe Sygehus.
Uddannelse: Landbrugsskole
Erhverv: Landbrug
Bopæl: Kærbølling, Rejsby sogn.
Hustru: Gift 31/10-1922 med Johanne Kristine Petersen (1901-1966).
Børn: 2 sønner, Hans og Niels, samt en datter Anne.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 10/10-1907
Udtrådt: 1909
Enhed:  Regiment 47, Schrimm (Śrem)
Rang:  –
Andet: Mødte på session i 1906 og 1907.  Første gang blev værnepligten udsat.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 04/08-1914
Udtrådt: Taget til fange på lazaret 09/09-1914. Kom maj 1915 til Aurillac, Frankrig.
Enhed(er): Infanterie-Regiment, II. bataljon, 7 Kompagnie (i 1914).
Rang:
Såret: Let i knæet af geværkugle.
Udmærkelser:
Andet: 
Var fransk krigsfange i Frankrig.
Kom til Danmark med Sct. Thomas til Odense 14/04-1919.

Efter krigen
Landmand, gårdejer.

Medlem af DSK Rejsby afdeling.

Kilder
Fødselsbiregister, Rejsby, RAA. (Eksternt link, juni 2019).  Navngivet “Christen Nicolaisen Petersen”.

Kirkebog, fødte, Rejsby sogn, RAA. (Eksternt link, juni 2019). Døbt “Christen Nicolaisen Petersen”.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Haderslev Landråd, militæralder 1906, Reisby, Rigsarkivet. (Eksternt link, juni 2019).

Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anliggender Krigsfangekontoret, Kartotekskort over krigsfanger, Rigsarkivet (eksternt link, juni 2019).

Kirkebog, viede, Rejsby sogn, RAA.   (Eksternt link, juni 2019).

Folketælling 1940, Rejsby sogn. Rigsarkivet.

Kirkebog, døde, Rejsby sogn, RAA. (Eksternt link, juni 2019).

Gravsten, Rejsby sogns kirkegård. Fundet på findengrav.dk. (Eksternt link, juni 2019).    På gravstenen staves fornavnet “Chresten” og dødsdatoen angives som 19/06-1968.

Publikationer
Fyens Stiftstidende, 15/04-1919. “Krigsfanger ankommer til Odense.
Aurillac-Bogen 1937.

DSK Årbøger, 1969. Nævnt på liste over årets afdøde medlemmer som “Chresten N. Petersen”.   Her angives dødsdatoen som 21/06-1968.

Fotos

Uddrag af Aurillac-Bogen 1937:
Født d. 13. Februar 1886 i Kærbølling, Rejsby Sogn, hvor Faderen var Landmand.

I min Ungdom havde jeg Pladser ved Landbruget i Københoved og Gjesten, og jeg har besøgt baade Efterskole og Landbrugsskole. Jeg har været aktiv Soldat fra 1907— 09 i Schrimm i Posen.

Ved Krigens Udbrud mødte jeg den 4. August 1914 ved II. Bataillon af I. R. 84 i Haderslev. Under Fremmarchen fra Aachen gennem Belgien og Nordfrankrig deltog jeg i Kampen ved Mons. I Marneslaget blev jeg den 6. September saaret i venstre Knæ af en Geværkugle, uden at jeg dog har faaet Mén deraf.

Tilfangetagelsen fandt Sted den 9. September 1914 i Chateau-Thierry, hvor jeg laa paa Lazaret. Som Krigsfange har jeg været i Bordeaux, Rochefort, St. Jean Pied de Port, Bajonne og Ile d’Oléron. Jeg har haft det godt overalt. I Maj 1915 kom jeg sammen med flere Kammerater fra Oléron til Aurillac.

Fra Lejren i Aurillac har jeg de bedste Minder fra den Tid, Pastor N. A. Jensen var hos os. Jeg arbejdede hos Bønderne, men har kun haft to Pladser, nemlig paa Reyt de Viers og Aiguesparses. Begge Steder hjalp jeg ved Malkning, og paa Aiguesparses forestod jeg hele Osteproduktionen. Jeg har haft det saa godt som nogen Krigsfange kunde vente at have det; men jeg vil ogsaa gerne herigennem sende en Tak for godt Kammeratskab til gamle Kammerater i Lejren, men særlig til dem, jeg har arbejdet i Hold sammen med.

Vi fejrede Vaabenstilstanden ved et Glas Vin og en dansk Sang. Og noget senere kom jo saa Hjemrejsen. Man kunde godt forstaa, at de sørgede paa Aiguesparses, da vi tog af Sted, og for mit Vedkommende maa jeg sige, at naar man har levet ca. 3 Aar paa samme Sted, saa er det med en vis Vemod, man tager Afsked. Men Glæden over at kunne komme hjem overskyggede dog alt andet, og det var en let Gang ned ad Bjergvejen mod Aurillac, hvor Kammeraterne samledes til Hjemturen, der foregik over Dunkerque til Odense.

Her fik v i en herlig Modtagelse. Herhjemme var meget forandret, og Savnet af mange af mine bedste Venner, der ikke vendte tilbage, trængte sig paa. I Bedriften stod det ikke godt til; af Besætningen var der kun Køer og Kalve tilbage. — Jeg kunde dog mødes med mine Kære i mit Hjems kære, gamle Stuer. A f Nyt var der sket dette, at der var rejst Flagstænger ved næsten hvert Hjem. Der blev dog ikke flaget for os, idet Hjemkomsten fandt Sted uanmeldt. V i havde været ventet med første Transport til København.

Der var nok at tage Vare paa i den første Tid med at faa sat lidt Stil i Sagerne, og det gik, selv om det ogsaa i den første Tid kneb lidt med at finde sig til Rette i de mærkelige Forhold, der var den Gang. Jeg blev gift i 1922; min Kone er fra samme By, som jeg. V i har 3 Børn, 2 Drenge og en P ige; Hans, den ældste, er 14 Aar og besøger Katedralskolen, Anne, 12 Aar, og den yngste, som er 8 Aar, gaar i Landsbyskolen. V i har en Gaard paa 90 Tønder Land, hvoraf 20 Tønder er nyopdyrket efter Krigen. V i hjælper hinanden det bedste, v i kan, og Frugterne af Arbejdet er da heller ikke udeblevet, idet vi har udvidet Bygningerne et Par Gange; det næste, v i skal have lavet, bliver en ny Stald og Lade, saa vi kan faa hele Avlen i Hus.

Den herligste Gave, v i fik, var dog Genforeningen. V i er nu med til at bygge vort gamle Fædreland, og — gamle Kammerater, lad os ikke glemme Ansvaret, vi dermed har faaet m. H. t. Fremtiden og vore Børn og hele den kommende Slægt.

4 tanker om “Petersen, Christen Nicolaisen (1886-1968)”

 1. Chresten N. Pedersen er nævnt på siden “14. april 1919. Store festligheder i Odense for de sønderjyske krigsfanger”:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/14-april-1919-store-festligheder-i-odense-for-de-soenderjyske-krigsfanger

  Han står nævnt i en kommentar under navnet Chr. Nicolaisen Petersen, Kærbølling, Rejsby sogn.

  I artiklen fra Fyens Stiftstidende tirsdag den 15. april 1919 står:
  “Chr. Petersen, Kærbølle: Målet er nået, men hvem har gjort det? Er det ikke de allieredes tropper, der har gjort dette, og her tænker vi, der har været i fransk fangenskab, specielt på Frankrig.”

  Her skal Kærbølle læses som Kærbølling.

  – – –
  Chresten Nicolaisen Petersen, hans hustru Johanne Christine (født 24. oktober 1901) og 3 børn, Hans, Anna og Niels, født i perioden 1923 – 1928 er med i folketælling 1940. Bopæl Rejsby, Hviding. På gården bor også en forkarl og en karl. MyHeritage har dog fejllæst familiens fødested. Karsbølling skal rettes til Kærbølling. (Jeg har gjort opmærksom på fejlen).

  Navnet på sønnen Niels mangler under Persondata øverst på nærværende personside.

  – – –
  Gravstenen for Johanne Kirstine Petersen og Chresten Nicolajsen Petersen (Nicolajsen med j) er afbildet på http://www.findengrav.dk
  Johanne Kirstine døde 17. februar 1966.
  OBS: Ifølge stenen døde Chresten 19. juni 1968. Ikke 21. juni som angivet ovenfor under Persondata. Datoen 21. juni stammer fra ‘DSK’s afdøde medlemmer’ / DSK-mindetavler 1942-1972.

  – – –
  Christen Nicolaisen Petersen (her stavet med ‘i’ i Christen) er nævnt på:
  http://troelswinther.dk/getperson.php?personID=I28842&tree=TW1

  – – –
  I Aurillac-Bogen 1937, hvor Chresten N.P. har skrevet om sig selv, skriver kammeraten, gaardejer Peter Nicolaisen: “Ca. 8 Dage senere kom jeg sammen med Søren Hattesen (Siile) og A. P. Andresen til Aiguesparses, dér hvor Chresten Pedersen var Malkerøgter.”

  (I fortegnelsen i Aurillac-Tidende 1920 står: Petersen, Chresten, Kjærbølling. Altså Kjærbølling skrevet med j).

  – – –
  I Krigsfangekontorets Kartotek over krigsfanger er kort nr. 91 (for efternavne med P) sandsynligvis Chresten Pedersen:
  https://cs.sa.dk/picture/view-values/278018?picture_series_id=1215&selectedTab=33&page=91
  Troppeenhed Rgt. 84/7, kommentar på kortet: 5852. St. Thomas over Odense.

  Pedersen er tydeligt skrevet med d, men sorteret ind mellem Petersen med t.

  1. Til Erik Sommer.

   Tak for endnu en kommentar med dokumenterede oplysninger.

   Jeg har nu ændret navnet til “Christen Nicolaisen Petersen”, idet han er både navngivet, døbt og død under dette navn.

   Der er desuden tilføjet en række oplysninger og links til kilder på Christen Nicolaisen Petersen´s personlige side.

   I indlægget den 14. april 2019 ang. krigsfangernes ankomst til Odense er hans navn markeret som et link, der fører til den personlige side.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

   1. Til Hanne C. Christensen

    Mange tak. Det har været en større omgang at finde og tilføje så megen ny dokumentation. Det er næsten synd, at der ikke er en ‘historik’, så man kan se den foregående udgave, lige som på Wikipedia.

    (Min første tanke var at skrive ‘tak spids’, sikke mange ny oplysninger og links. Men når jeg slår ‘tak spids’ op (dette gode gamle, men nu gammeldags udtryk), så viser det sig, at jeg har misforstået udtrykket lidt. Ordnet.dk og Sproget.dk skriver: “Bruges som udråb for at udtrykke forskrækkelse, bekymring eller overraskelse over noget ubehageligt”. Jeg var klar til at bruge vendingen i betydningen positivt overraskende).

    Datoen for hvornår Christen N.P. døde, står vitterlig som 21/06-1968 i kirkebogen, hvor der også henvises til dødsattest og skifteretsattest fra samme dato. Jeg synes dog, at det er påfaldende, at begravelsen fandt sted allerede den 23., kun 2 dage efter. Og det er vel heller ikke så sædvanligt, at der er fejl på en gravsten. Hvor 19/06-1968 angives. Et par dage fra eller til er dog ikke så vigtig, og det rigtige og den tilhørende forklaring bliver nok ikke fundet. En ny kilde kunne dog være en dødsannonce eller en nekrolog i avisen. Søger man i Mediestream på Chresten Nicolaisen Petersen (Chresten med e) for en periode i juni 1968, er der 1 hit: JYDSKE TIDENDE – AABENRAA, 22. juni 1968.

    Gravstenen kan ses på:
    http://www.findengrav.dk/billeder/rejsby/m_aa/rejsby_288.jpg

    Angående stednavne: Kærbølling kunne tidligere skrives Kjerbølling.

    I øvrigt har jeg via mit abonnement af MyHeritage fundet frem til flere folketællinger, hvor Chresten / Christen N.P. og hans familie og husstand med tjenestefolk er nævnt. Det hjalp at slå op med fornavnet Christen med i. Disse folketællinger fortæller en lille historie om gården og gårdejeren.

    (Her på ‘StoreKrig’ må nok ikke bringes reklamer. Men hvis man ofrer de mange penge, et abonnement på MyHeritage koster, så får man hurtig og nem adgang til de aktuelle sider i folketællinger og kirkebøger. MyHeritage har et samarbejde med Rigsarkivet).

    (Kigger man på sa.dk under Nyheder, kan man også få at vide:
    Torsdag 6. jun. 2019 om kirkebøger: En ‘byttehandel’ mellem Rigsarkivet og det genealogiske firma Ancestry.com.
    Dette er nærmere beskrevet på
    https://www.sa.dk/da/news/rigsarkivet-indgaar-samarbejde-med-ancestry/ )

    1. Det er en meget mærkelig sag med min svigerfar, Chr. N. Petersen. I kirkebogen for Rejsby sogn noteres han som død 21. 6. 1968 og begravet 23. 6. Hvis man går til kirkebogen for Sct. Catharinæ sogn (han døde på Ribe Sygehus) står der også, at han er død 21. 6.
     Hans død er ikke oplyst i personregistret, fordi han ikke er død i Sønderjylland.
     Nu er det jo ikke hver dag, man ser i kirkebogens oplysninger for at tjekke dem, når man er sikker på, hvad dødsdatoen er. Det er jo et tilfælde, at en ihærdig historiker opdager den fejl.
     Det er oplysningerne på gravstenen, der er korrekte.

     Jeg vender tilbage, når jeg har talt med den kirkebogsførende sognepræst. Gad vide, hvor let det er at få rettet den slags. Da jeg mange år efter vores bryllup skulle gå på pension og havde brug for en nøjagtig bryllupsdato hos sognefogeden i et andet sogn, var datoen også forkert, og det krævede dengang kun et par klik på kommunekontoret, fordi man kunne sammenholde kirkebogen og sognefogedens oplysninger. Men så heldig er man jo ikke altid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918