Petersen, Carl Julius (1888-1917)

Persondata
Født:   20/05-1888, Juvre, Rømø Sogn
Død:   22/07-1917, Toftlund, Toftlund Sogn
Uddannelse: 
Erhverv:   Postbote fra 1909
Bopæl:   Toftlund, Toftlund Sogn
Hustru:   Gift 1912 med Dorothea Marie Matzen, som november 1917 blev tildelt enkepension
1924 blev denne stadfæstet, selv om hun i mellemtiden havde giftet sig igen. Hun fik udbetalt 480 kroner årligt i enkepension og børneforsørgelse
Børn (før krigsafslutningen):   Efterlod sig 1 barn, født 1913, som 1917 var bosat i Gråsten

Militære løbebane før krigen
Han gjorde militærtjeneste til 1909

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   Som Feldpostillon 27/08-1915
Udtrådt:   Faldet. Døde af ”Herzschwäche” i hjemmet i Toftlund
Enhed(er):   Feldpostillon, Post= Pferde und Wagendepot der 8. Armee
Rang:   –
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:  
Han pådrog sig i tjenesten problemer med hjertet
Fra  05.12.-18.12.1916 var han hjemme på orlov. Umiddelbart derefter blev han indlagt på lazaret i Flensborg, hvor han blev behandlet. Her lå han, indtil han den 12.05.1917 blev erklæret ubrugelig til krigstjeneste
Modersmaalet skriver den 11.06.1917, at Karl Petersen sammen med et par andre fra Toftlund er kommet hjem, da de er blevet erklærede for uduelige!
Han blev begravet på Toftlund Kirkegård

Indlæg 11. juni 1917 i Modersmålet

Kilder 
Kirkebog, døde, Toftlund, LAA
Fødselsbiregisteret, Rømø, LAA
Kirkebog, fødte, Rømø, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01557
Mindetavle, Toftlund Kirke

Publikationer
Dan Obling, Carl Erik Christensen og Lis Mikkelsen: “Fra Vestergade til Vestfronten”, Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918
Hjemmeside: www.toftlund-lha.dk

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Toftlund Kirke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918