Østergård, Jeppe (1891-1914)

Senest ændret den 26. december 2020 19:53

Persondata
Født: 12/02-1891, Sturbøl, Oksenvad Sogn
Død: 26/10-1914, Kobylin, Polen
Uddannelse: Ørsted Landbrugsskole, Ryslinge Højskole
Erhverv:  Mejerist, medhjælper for landbrugskonsulent
Bopæl: Sturbøl, Oksenvad
Hustru:  Ugift

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:  Oktober 1912
Udtrådt:  Aktiv
Enhed: Grenadier-Regiment Nr. 5, 2. Kompagnie
Rang:    Gefreiter
Andet: Orlov julen 1912 og 1913

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:  I oktober 1912 var han blevet indkaldt til hæren, og da krigen brød ud, var han ved at aftjene den sidste del af sin værnepligt i Danzig, i dag Gdansk, Polen
Udtrådt: Faldet. Døde af “Bauchschuss”
Enhed(er): Grenadier-Regiment Nr. 5, 1. Bataillon, 2. Kompagnie
Rang: Gefreiter
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:  Ifølge Verlustlisten kæmpede regimentet 26/10-1914 ved Kobelyn, Kolanitschek og Kolasinek

Hans bror, Peter Petersen Østergård, døde 03/08-1916

Kilder
Dødsregisteret Oksenvad, LAA
Kirkebog, døde, Oksenvad, LAA
Kirkebog, fødte, Oksenvad, LAA
Verlustenliste (20/11-1914)
Mindesten, Oksenvad Kirkegård
Marselisborg Monumentet

Publikationer
Skar, Marius C. (udg.): To Faldne Brødre. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig, 1931.
Almanak for Nordslesvig 1942: “I slægtens spor.”

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Detalje af mindesten, Oksenvad Kirkegård
Detalje af mindesten, Oksenvad Kirkegård, med brødrene Jeppe og Peter Østergaard
Fra bogen “To faldne brødre”

Omtalt 15. januar 1915 i Hejmdal:
I feltpostbrevet: ”Skyttegravsudsigt: Runkelroer, men ingen franskmænd”

Se også Hejmdal 4. februar 1915:
“Peter Asmussen paa Kliplev Mark modtog for et Par Dage siden det Sørgebudskab, at hans Søn Jørgen var falden i russisk Polen under Kampene i Egnen ved Lowitsch den 24. januar.

Jørgen Asmussen stod ved et Grenader-Regiment i Danzig. Han var 23 Aar gammel og skulde have været hjempermitteret fra Militærtjeneste sidste Efteraar, hvis ikke Krigen var kommen. Forældrene modtog Budskabet gennem 2 Breve, et fra hans Løjtnant og Kompagnifører, som roste hans brave Karakter, Mod og Tapperhed, og et fra hans brave Kammerat fra Tinglev, der havde tjent sammen med ham og nu var tilbage som eneste Nordslesviger ved Kompagniet.

Begge Breve ankom samtidig med et Brev fra Jørgen Asmussen selv, det sidste fra ham.

En Granat havde ramt den Hytte, hvori han og 4 andre boede. De var alle blevne dræbte og begravede under Ruinerne. Asmussen var bleven forfremmet til Underofficer og havde faaet Jernkorset. Denne Udmærkelse erhvervede han paa en Patrouilletur, som han udførte sammen med Jeppe Østergaard fra Sommersted. Denne sidstnævnte faldt samme Nat. Med J. Asmussen er en udmærket ung Mand gaaet bort.”

6 tanker om “Østergård, Jeppe (1891-1914)”

  1. Se også: Adler Lund: Sønderjydsk Idrætsforening 1903-1928. Et bidrag til Skildring af Dansk Ungdomsliv i Sønderjylland Boghandler Andreas Clausen, Sønderborg. Haderslev 1932.
    Afsnittet, s. 117-155: Mindebog over de i Krigen 1914-1918 faldne Delingsførere indenfor Nordslesvigsk Fælles-Idrætsforening, s. 146-147: Jeppe Christian Østergaard (med portrætfoto). Et andet foto, optaget i samme fotoserie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918