Nissen, Nikolai Peter (1888-1918)

Persondata
Født:   27/04-1888, Tirslund, Tirslund Sogn
Død:   14/04-1918, Annoeullin, Frankrig
Uddannelse: 
Erhverv:   Schmied, Landmann
Bopæl:   Ørderup, Toftlund Sogn
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde på ”Annoeullin im Reserve-Feld-Lazarett 44”
Enhed(er):   Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, 3. Kompagnie
Rang:   Unteroffizier
Såret:   12/04-1918
Udmærkelser:   Han er opført 2 gange på Marselisborg Monumentet, dels ”Peter Chr. Nissen”, født 27/01-1888, død 13/04-1918 og dels som ”Peter H. Nissen”, født 27/04-1888, død 14/04-1918, La Bassee

Andet:   Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til Jens nissen, død 1922 i Toftlund, og hustru Nielsine Marie, født Sørensen, død 1927 i Bjerning

Peter Nissen var født i Tirslund og var eneste barn af smed og landmand Jens Nissen og hustru Nielsine Marie, der boede på Gl. Ørderupvej 10. Deres ejendom var nabo til skolen.

Peter Nissen blev lige som faderen uddannet smed, og han overtog forældrenes ejendom i 1917.

Den 13.08. 1914 blev han indkaldt, og han deltog i en lang række træfninger og slag på Vestfronten. Den 18.09. 1915 sendte Peter Nissen en hilsen hjem via Hejmdal. Hilsenen er sendt fra skyttegraven i Frankrig. De nordslesvigske soldater befandt sig da i bedste velgående.

Den 19.06.1916 modtog Peter Nissen Jernkorset II Klasse. Han havde udmærket sig som underofficer i slaget ved Givenchy. Der blev her i maj 1916 kæmpet i kratere og i underjordiske minegange, der blev gravet ind under fjendens stillinger for at sprænge dem nedefra. I slagets sidste fem dage døde mere end 70 mand og over 450 blev såret.

Han blev i 1918 såret i en træfning ved La Bassé og kom på Feldlazarett 44. Her døde han 2 dage senere.

Derhjemme sad forældrene og ventede på, at sønnen skulle komme hjem og overtage sin  ejendom. Det var et hårdt slag for dem, da de fik budskabet om, at han var faldet. Nicolai Peter Nissen ligger begravet på soldaterkirkegården i Annoeullin i Loos.

Jens Nissen solgte ejendommen i juni 1918 for 24500 Mark. Der var 11 ha til. Ved siden af ejendommen lå et gammelt hus, som Jens Nissen og hans kone flyttede ind i. De skulle modtage naturalier fra den gård, de havde solgt i en slags aftægtsordning. Jens Nissen døde i 1922. Hans kone døde i 1927.

Kilder
Dødsbiregisteret, Toftlund, LAA
Fødselsbiregisteret, Toftlund, LAA
Kirkebog, fødte, Tirslund, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01587
Verlustenliste (06/06-1918)
Mindetavle, Toftlund Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus. Opført 2 gange

Publikationer
Dan Obling, Carl Erik Christensen og Lis Mikkelsen: “Fra Vestergade til Vestfronten”, Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918.
Hjemmeside: www.toftlund-lha.dk

 Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Toftlund Kirke

Indlæg 23. april 1918 i Hejmdal:
Peter Nissen, Søn af tidligere Smed Jens Nissen i Ørderup ved Toftlund, der tjente som Underofficer, er falden den 14. April. Den Faldne, der blev 30 Aar gammel, skulde have været sine Forældres Støtte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918