Møller, Asmus Heinrich (1879-1915)

Mindesten, Mindelunden Løgumkloster
Mindesten, Mindelunden Løgumkloster

Persondata
Født: 16/09-1879, Aabenraa
Død: 14/01-1915, Nicona, Polen
Uddannelse:
Erhverv: Slagtermester
Bopæl: Løgumkloster
Hustru: Gift 1906 med Meta Margrethe Paulsen
Børn (før krigsafslutningen): Efterlod sig 1 barn, født 1915

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt: Faldet
Enhed(er): Infanterie-Regiment Nr. 150, 9. Kompagnie
Rang: Unteroffizier der Landwehr
Såret:
Udmærkelser: –
Andet: Indført i Løgumkloster Kirkebog som ”Schlachter Möller”. Ifølge Marselisborg Monumentet død i Niwna.

Kilder
Dødsbiregisteret, Løgumkloster Flække, LAA
Kirkebog, døde, Løgumkloster, LAA. På liste over faldne sognebørn 1915
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01285
Mindesten, Løgumkloster Kirkegård
Mindetavle, Løgumkloster Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten og mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Løgumkloster Kirke
Mindetavle, Løgumkloster Kirke

Indlæg  4. februar 1915 i Hejmdal :
I disse Dage har Landmand Jes Paulsen paa Dalsgaard modtaget den sørgelige Efterretning, at hans Svigersøn, Slagtermester Heinr. Møller fra Løgumkloster er falden paa Slagmarken i russisk Polen. Møller, der var Underofficer, maatte ved Krigens Udbrud lukke sin Slagterforretning; derefter uddannede han Rekrutter i Flensborg. Hen paa Efteraaret drog han med et Hold til russisk Polen, hvor han siden har kæmpet. Møller efterlader foruden sin Hustru en lille Datter paa otte Aar.
Paulsen har ifølge “Fl.Av.” endnu en Svigersøn ved Fronten i Polen; han var før Krigen Mejeribestyrer paa Kappel-egnen. En Søn, som er landmand i Ringenæs, ligger ved en Søværns-Afdeling. Desuden er den Søn, der fik Hjemmets sidste Aar og i September blev saaret i Nordfrankrig, endnu ikke kommen hjem fra Lasaretopholdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918