Mau, Jacob Andreas Johannsen (1892-1967)

Senest ændret den 24. marts 2022 10:37

Persondata
Født: 04/09-1892 i Aabenraa,
Død: 1967 i USA
Uddannelse:
Erhverv: landarbejder
Bopæl:
Hustru:
Børn (før krigsafslutningen):
Andet: Søn af Arbejder Heinrich Mau og hustru Hedvig f. Høck. Bror til Heinrich Johannesen Mau (1879-), Peter Johannesen Mau (1881-), Friedrich Johannes Mau (1886-1963) og  Johannes Marius Johannesen Mau (1889-1914)

Militær løbebane før krigen

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er): IR 129 og IR 141
Rang: Musketier
Såret:
Udmærkelser:
Andet: Først i russisk fangenskab, flygter derfra, senere i Engelsk fangenskab  i Frankrig. Link til krigsfangekort.

Tyske tabsliste: Mau, Jacob, Apenrade, IR 129, 30/07-1915 schwer verwundet, 02/12-1915 leicht verwundet, 05/09-1916 vermisst, (f. 4.9) 27/12-1917 bisher vermisst, ist privat mittlg. in Gefangenschaft, 04/05-1918 aus Gefangenschaft zurück, 22/11-1918 Gefallen 1.10.18.

Efter krigen
Landarbejder i Felsted.
Er udvandret til USA og døde der i 1967. Link.

Kilder
Personregister, Aabenraa døde 1918 nr. 209. Link. Hans regiment melder ham død den 01/10-1918, men 14/04-1920 meddelelses han kommen sund hjem fra fangenskab.
Mindeblad Link.
Personregister Aabenraa, fødsel 1892 nr. 121. Døbt Johannesen, men med tilføjelse af Mau i 1901

Publikationer

Fotos

Folkebladet Sydjylland 03/08-1915: sårede. ..Jacob Mau, Aabenraa…

Kolding Social-Demokrat 07/12-1915: sårede. Som let sårede opføres: ..Jacob Mau, Aabenraa…

Kolding Social-Demokrat 28/07-1917: Enke Hedvig Mau, Skibbrogade nr. 28 i Aabenraa, har fra sin søn Jakob, der ifl. “Hejmdal” har været savnet siden den 7. August i fjor, modtaget den glædelige efterretning, at han befinder sig i russisk fangenskab. Jakob Mau tjente ved krigens udbrud som aktiv soldat, og han kom derpå med til østfronten, hvor han blev såret tre gange, idet han først mistede ringfingeren på højre hånd, derpå blev såret i venstre hånd og endelig fik en kugle gennem højre fod. – En anden af Enke Maus sønner, johannes, har været savnet siden den 20. September 1914. Desuden har hun endnu 3 sønner og en svigersøn med i felten, medens 1 søn gør garnisontjeneste i Mecklenburg.

Viborg Stifts-Tidende 18/10-1918: Enkens sønner. Enke Hedvig Mau i Skibbrogadens “Gang” i Aabenraa modtog ifølge Hejmdal i onsdags den sørgelige meddelelse, at hendes søn Jacob den 1. Oktober var falden på valpladsen. Han var i foråret sammen med 11 kammerater flygtet fra russisk fangenskab og efter mange savn og lidelser den 1. April ankommen til sit hjem, hvorefter han snart atter blev indkaldt. En anden af enke Mau’s sønner har været savnet siden den 16. September 1914, og den tredie søn ligger på et lazaret i Flensborg, hvor han har fået højre ben amputeret.

Lolland-Falster Stiftstidende 04/12-1918: Den 8. Oktober fik Fru Hedvig Mau i Skibbrogade i Aabenraa meddelelse om, at hendes søn Jacob var falden den 1. Oktober. I går modtog hun en skrivelse om, at han var sund og rask i engelsk fangenskab. Moderens glæde var selvfølgelig stor.

Indlæg 11. oktober 1918 i Hejmdal:
Enke Hedvig Mau  i Skibbrogadens “Gang” i Aabenraa modtog i Forgaars den sørgelige Meddelelse, at hendes Søn Jakob den 1. Oktober er falden paa Valpladsen. Han var i Foraaret 1917 sammen med 11 Kammerater flygtet fra russisk Fangenskab og efter mange Savn og Lidelser den 1. April ankommen til sit Hjem, hvorefter han snart atter blev indkaldt. En anden af Enke Mau’s Sønner har været savnet siden den 16. September 1914, og en tredje Søn ligger paa Lasarettet i Flensborg, hvor han har faaet det højre Ben amputeret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918