Lorenzen, Georg Christian (1891-1915)

Persondata
Født: 06/05-1891, Frørup, Frørup Sogn
Død: 24/01-1915, Helgoland, Nordsøen
Erhverv:   Styrmand
Bopæl: Kustrow, Provins Mechlemburg
Hustru:
Børn (før krigsafslutningen): –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   1914, umiddelbart efter han havde fået styrmandscertifikat
Udtrådt: Faldet i søslaget ved Helgoland. Dræbt om bord på SMS Seydlitz
Enhed(er):   SMS Seydlitz
Rang:  Einjähriger Freiwilliger Matrose
Såret:
Udmærkelser: –
Andet: Dødssted er ifølge mindeblad på Landsarkivet for Sønderjylland. Da det søslag, som fandt sted denne dato skete ved Doggerbanke, må det være her, han er faldet

Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til Meta Marie Christine Lorenzen, født Dall, enke efter godsejer Heinrich Martin Ludevig Lorenzen, Christiansfeld

Kilder
Fødselsbiregisteret, Stepping, LAA
Verlustenliste (25/01-1915)
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-02840
Mindeblad, LAA
Mindesten, Tyrstrup Kirkegård

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten, Tyrstrup Kirkegård
Mindesten, Tyrstrup Kirkegård

Indlæg 1. februar 1915 i Hejmdal:
Fra Kampen i Vesterhavet.
Ved Dødsannoncen i “S.Gr.” meddeles at Enaarig-Frivillig Georg Lorenzen fra Christiansfelt er bleven dræbt om Bord paa Krydseren “Seydlitz” under Kampen den 24. Januar i Vesterhavet. Det er altsaa det tredje Offer, denne Kamp har krævet fra Haderslevegnen.

En tanke om “Lorenzen, Georg Christian (1891-1915)”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918