Lorenzen, Anton Schulz (1895-1917)

Lorenzen, Anton Schulz (1995-1917) Bredebro, Brede. Privateje
Lorenzen, Anton Schulz (1995-1917) Bredebro, Brede. Privateje

Persondata
Født:   03/01-1895, Bredebro, Brede Sogn
Død:   29/01-1917, Wilna, Rusland
Uddannelse: 
Erhverv:   Uhrmacher
Bopæl:   Aabenraa
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde af lungebetændelse på ”Kriegslazarett, Eisenbahnspital”
Enhed(er):   Eisenbahn-Regiment Nr. 1, Ersatz-bataillon, Streckenbaukolonne Nr. 3
Rang:   Pionier
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:   

Kilder
Dødsbiregisteret, Aabenraa, LAA
Mindeblad, LAA
Mindesten, Brede Sogns Kirkegård
Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Mindesten, Brede Kirkegård
Mindesten, Brede Kirkegård

Fotos

Foto, privateje
Foto af mindesten og mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa
Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa

Link til moderens dagbogsindlæg på hjemmesiden:

24. januar 1917. Af en mors dagbog: “o Gud, Du vil nok i Naade vaage over Anton, og føre Ham Hjem igjen”

25. januar 1917. Af en mors dagbog: “Kjære Jesus, frels Anton og lad Ham see din Kjerlighed”

27. januar 1917. Af en mors dagbog: “… gid vi dog maa høre i Aften fra Ham”

28. januar 1917. Af en mors dagbog: “Herre vor jeg længes efter at høre videre hvordan han har det”

29. januar 1917. Af en mors dagbog: “Herre, Herre forbarm Dig, og tag ham ikke bort …”

30. januar 1917. Af en mors dagbog: “Herre Jesus Krestus, vi vil tro, at du har selv taget ham ved Haanden”

 

Moderen, Abeline Lorenzen, førte dagbog. Nedenfor gengives de dele af dagbogen, der omfatter tiden op til hans død. Transkriberet af Anton Schulz.

 1. Dec

Hvor er Guds godhed stor, først fik vi i Morgen et Brev fra Anton

skreven d. 21. ogsaa kom Luise med 6 Toget hel uventet, og nu i Aften

modtog vi Brev fra Milet, det gik ham godt, og Anton skrev ogsaa

ret godt, di fik ordenlig et Juletræ mit første Brev i Rusland

havde han dagen tilforn modtaget og Methas Kort d. 21. Metha

har i Aften været paa Hotellet at hjelpe at pynte Juletræet, der

er i den her Uge Maanedmøde dernede, Lauris og Chrestine

var her ogsaa lidt i Aften, og i Morgen er onkel Chr reist til

Rusland igjen, Herre Jesus du vil nu i Naade vaage over

os Alle, vi læste d 103 d Ps, velsign dit Ord paa vort Hjerte

 

 1. Dec.

Luise er atter reist med 4 Toget, hun havde fri til i Mor-

gen Aften, men ville med det samme et lille Smut til Fl, Metha

og Maria er i Aften hos frøken Bossen, der er Pigemøde, og di skul-

le have Juletræ og Kaffe der i Aften, Meta var dernede at hjel-

pe med det i Eftermiddag, Tilde er ikke rask i dag, Maria syer

lidt til mig mens hun er Hjemme, hun er en dygtig Pige, vil

du Jesus for din egen Skyld velsigne Maria, og lede hende ved

din gode Helligaand, den hvad du giver kan ingen tage

fra os, og du vil i Naade bevare os Alle, fra Anton kom

der atter Kort i Aften, og Luise skrev et Kort baade til ham

og Milet i dag, og jeg har nu skreven et Brev som gaar med

i Morgen, o, trofaste Frelser bevar Anton, og led du ham.

 

 1. Dec.

Vi fik nu i Aften Brev fra Milet, han er atter

bleven forflyttet, det var ingen glædelig Efterretning men

Gud forstaar det bedst, jeg har med det samme skreven

et Brev til Ham, og igaar Aftes skrev jeg et rigtig

lang Brev til Anton, da vi fik et fra Ham , Han

længtes efter at komme i Civil igjen, ja nok er det

haarde Tider nu, men den almægtige Gud er(har) magt

til at bevare dem, og han gjør langt over hvad

vi kan bede og forstaa, vi har haft en travl dag

vi slagtede igaar et Svin, som vi havde kjøbt af

Lauris, og vor er der usigelig meget at takke

Herren for, gid vi nu maa nyde det med Sundhed,

og tag aldrig Din gode Helligaand fra os Herre, vi maa

sige, Herre vi er ikke al Din Godhed og Naade værd,

 

Nytaarsdag 1917

nu er Maria lige reist med 4 Toget

Fader Tilde og Metha gik med til Toget, Jesus vor

Frelser, giv Maria en lykkelig Reise, bevar hende hele

Livet igjennem, og lad hende under alt, see paa Din

Kjerlighed til os, Herre mit Hjerte er fuld, men du

seer et Hjertesuk, du har saa kjerligen bevaret os

Alle i det forvundne Aar, du vil ogsaa skjærme

os i det nye vi nu er traadt ind i, du alene ved

hvad det vil bringe, Tak Jesus at du vil omslutte

os i dine Naadearme, fra Milet kom der Kort i dag.

 

og jeg har skreven et, baade til Ham og Anton, og Luise, jeg hør-

te nu lige at Mikkel Clausen Svenstrup skulle være dø af blod-

forgifning han laa paa Sild, og var forlovet med Anne Holt.

 

 1. Januar

til Milet har vi sendt en Pakke i dag med Steg

og en lille Pølse og Strøsukker, og fra Chrestine en Æske Smaaka-

ger, jeg skrev et Brev med og Chrestine et Kort, og til Anton

har jeg ogsaa skreven et Brev, vi har ikke hørt fra Anton

de sidste Dage, o Jesus Chrestus bevar du Ham.

 

 1. Januar

i dag er det Antons Fødselsdag, den feirer han i

Aar i Rusland, det havde vi ikke anet sidste Aar,

trofaste Gud mit Hjerte sukker til Dig, bevar Anton,

Tak det vil du ogsaa, oplad Hans Hjerte for dit Ord,

Metha skrev ham et Kort i dag, og har ogsaa sendt Ham

en Bog (See paa Jesus) o, Herre lad Ham see paa Dig,

og blive opholdt i Troen, til Milet har jeg skreven et Brev,

omring Milet og styrk Ham, slip Ham aldrig kj. Jesus.

Thilde er i dag i Skærbek med lille Lausi hos Lægen, han

er siden har har haft Diftiritis bleven saa forfærdelig

Snevl (læser jeg – måske snottet?), med Lauris er det ikke godt, han havde Nyt-

aarsdag Krampe igjen, vi har i denne Tid meget mild Veirlig

vi fik nu rigtig et lang Brev fra Anton og Gud

være Lov og Tak derfor, Jesu Trofasthed er stor imod os,

jeg skrev nu med det samme et Brev til Anton, og dette

Ord Esaias 54, 10 Herre gjør det levende for Hans Sjel.

 

 1. Januar

vi fik et godt Brev fra Isse, vor Herrens

godhed er stor imod os, fra Milet fik vi Brev igaar Aftes

og Metha et Kort fra Anton, som hun strax besvarede, og i

dag har vi sendt lidt Marmelade som han bad om, fra

Maria var der ogsaa igaar en Pakke til os samt Kort,

og nu har jeg skreven et lang Brev til Milet samt sendt

ham et Blad, vi har meget smuk Veir i dag oven paa

Stormen, Tilde er med Lauris og Chrestine ude at kjøre.

 

 1. Januar

Laust og lille Kitte er kjørende med min Søster

Methe fra Arrild, til Laurup vor hun har en Datter gift

hun kom for at besøge os igaar Aftes fra Kliplef, hvor hun

har en Søn gift, vor var jeg glad ved dette Besøg det er

nesten halandet Aar siden vi har talt hverandre, jeg syn-

tes at hun er bleven meget gammel i den Tid, Herre Jesus

Krestus slut min kj. Søster i dine Kjerlighedsarme, og ydgyd

Din gode Helligaand rigelig over hende, og over hendes kj. mandag

og Børn, fra vor lille Anton fik vi atter ogaar Aftes Brev

som var skreven d. 31. og gaaet af d. 1. Jan., det var ikke saalen-

ge underveis, til Isse skrev jeg ogsaa et Brev igaar, og har i

Dag sendt Anton et, samt en lille Pakke N11, med lidt Fle-

skefedt og en Leverpølse og en lille Stegpølse, gid det nu maa

komme godt an, nu har Peter Uhrmager ogsaa faaet Ordre, og

skal møde paa Mandag, Herre du vil hjelpe enhver i sin

Nød, og være os Naadig og Barmhjertig, og ikke forkaste os.

 

nu fik vi i Aften atter et lang Brev fra Anton skreven 31. Januar

han havde modtaget de 4 første Pakker alt i god behold, han længes efter

Hjemmet, Herre Jesus du vil nok vaage over ham, og give ham den

Trøst og fred han tiltrænger, jeg skrev nu et Brev, som først gaar

af i Morgen, ogsaa et Kort til Milet og et til Maria i Apenrade.

 

 1. Januar

Metha er i dag i Kloster og ville ogsaa besøge C Jensen, Tilde

hjelper Chrestine, jeg har sendt en Pakke til Anton med et par Saaler (synes jeg der står)

Æbler og en Apelsin samt et Brev, jeg havde ogsaa lagt et i Pakken, og i

gaar det var Søndag gik der et Brev af til ham, med et Kalenderblad i, Almægtige Gud

du vil nok for Jesu skyld oplade Antons Hjerte, saa han maa

give agt paa Ordet, og have sin Trøst og Fred i dette, det er dig

Herre der opholder alle Ting, og du er mægtig at opholde Anton

i fjendens Land, og føre dem begge, baade Ham og Milet tilbage

Tak Herre for dit Naadens og Sandheds Ord, der er Ly og Lægedom

at faa hos Dig i Ordet, til vor Soldat vi havde sidst indkvarteret

har jeg ogsaa sendt et Blad, vil du ogsaa Jesus omringe Ham, og

Denfelt ??, vil du omslutte Ham i dine Kjerlighedsarme,

kjere Frelser lad Denfelt dog blive seende, du har Vei alleste-

der, i dag skal Mikkel Clausen fra Svenstrup begraves her,

vi har rigtig faaet Vinter nu det fyger og sner, jeg skrev et

Brev til Milet og lagde et lille Blad i, af vores Kalender, Fader

gaar nu ned til Toget at see om Metha er med Hjem da det er

saadant Veir

 

 1. 9. Januar

vi fik Brev fra Milet og har sendt Ham en

lille Pakke med Steg, lidt Smør og Fedt og Stegepølse (og der står altså ikke spegepølse)og et lille

                                                                                                             Styk Leverpølse.

 

 1. Januar og Fader er ved at lave ham en Trækasse som gaar af i

Aften, den bad han om til sine Sager da di laa i Massekvarter

nu, og der blev stjaalen fra ham, fra Maria var der Kort i gaar

Aftes, der bliver ogsaa mangel paa Kul og Brende nu under

Krigen, Skolerne skulle lukkes en Tid, og Togene indskrænkes

Gasbelysningen er ogsaa bleven meget forhøiet, den svære Krig

som nu gaar over Europa mærkes rundt om, men Herren er den

der er mægtig til at opholde os, og Ham være lov og pris i al Evighed.

 

 1. Januar

fra Anton fik vi Brev skreven d 4. Januar Han var ikke

rask, det var koldt i Rusland, jeg har nu skreven et

lang Brev til Ham, med meget Guds Ord, Herre Jesus

min Sjæl raaber til Dig, giv mit Barn Din Hellig-

aand, oplad Hans Hjerte, saa Han maa give agt paa

Ordet, lad Ham dog see Din store Kjerlighed til Ham.

 

 1. Januar

Til Anton gik der et Kort af fra Thilde og et til Luise

jeg har i Middag sendt Anton en lille Pakke N12 med varm

Vanter, noget Hømopath og Heilkraft, Svinefedt og et lille styk Steg,

gid Han nu maa faa Sagerne, vi har i dag rigtig smuk Veir

Lauris og Chrestine er ude at kjøre, Thilde er der igjen i Eftermiddag

Peter Uhrmager er ogsaa kommen afsted nu og en Søn af Hans

Bødker, i dag har der været en Flyver oppe, og i gaar en Zeppelin,

Jesus Chrestus Guds Søn, omring Luise, og lad hende see

din Kjerlighed, jeg tog lige dette Ord for hende, Joh E 15. 8-11

Gjør vel imod hende efter di gode Ord, og lad Hendes Glæde i Dig blive fuldkommen.

Iver Jørnsens elste Datter fra Harris har Bryllup i dag, Iver var vor

gamle Nabo hjemme fra Kloster, han var Enkemand og er dø

for kort siden, to Sønner er falden i Krigen, nu er der

tre Piger tilbage, den ene er gift og hendes Mand er med

i Krigen, Herre velsign Du de unge Par, og lad det gaa dem godt.

 

 1. Januar

Thilde er med Middagstoget reist til Apenrade,

Herre bevar du hende, og før hende godt tilbage Du Almagts

Gud, slip os ikke for dit dyre Blods skyld, og Milet og Anton

vil Du ogsaa i Din Barmhjertighed styrke, lad det gode

Blad som jeg har sendt Ham i dag give Milet Trøst og

Opmundring, og det Kort som Metha sendte Anton lad det

vederkvæge Hans Hjerte, der staar Herre at Du oplod Lydias

Hjerte saa hun gav agt paa Ordet. fra Milet fik vi Brev

i gaar Aftes di skulle paa Mandag atter flyttes maaske til Eme-

rich, Han var kjed af det omflakken, (1 Peter 1. 3-9)Herren forstaar det,

kjere Himmelske Fader du seer jeg er urolig for Luise, min

Sjæl skriger til Dig, bevar hende, ophold hende i Troen til Dig

styrk hendes svage Kræfter, at hun kan holde det af, Du er

en Gud der hører Bøn, du vil nok i Naade hjelpe os. Nu fik vi

i Aften Brev fra Milet igjen og to fra Anton, fra d 6 og 7

og et fra Chrestian Kastesen, vi besvarede dem strax alle.

 

 1. 14. Januar

det er Søndag, vi havde i Middag et lille Besøg af min

Broder Anton fra Kloster, jeg har det ene, og har nu faaet en lille

Pakke i stand til Rusland til vor lille Anton, N13 og indeholder

 

lidt Smaakager, Zukker og et lille styk Flesk, gid dog den

gode Gud vil lade det komme til Ham. Pakken N7 og 8 som

jeg anden Juledag sendte af, havde han ikke faaet, der var

i den ene Zuker og Heilkraft, og i den anden Smør og Kage,

Herren er den der giver og tager alt staar i Hans Haand. jeg

læste lige i det gule Blad. af Winberg ”Hidindtil har Herren

hjulpet”. Ja saaledes kan du juble du kjere Guds Barn

som tusinde Gange har erfaret det, at du i ingen Hense-

ende kan hjelpe dig selv. Du er svag men Herren er

stærk. Du er Hjelpeløs men Han er din stærke Hjelper

Han bærer dig naar du ikke kan gaa selv, betaler

din Skyld, og stiller dit Hjertes dybeste Længsler.

og af Ole Jensen stod der i samme Blad. Vi som kjender

Faderen, behøver ikke at frygte ildevarslende Tege

og hemmelighedsfulde Kræfter, Vor Lykke, vor Sundhe

vort Et og Alt ligger i hans Haand, der elsker os som

sin Øiestene En Kristen kan sige: Herren er min Hyr-

de mig skal intet fattes.

 

 1. Jan

Metha har i dag haft en lille Vask, vi har smuk Veir-

lig i denne Tid med lidt Sne og frost, til Anton er N13 gaaet

af samt et Kort, i gaar Aftes var frøken Bossen her, vor

er det en stor Sorg der har ramt hende, med hendes Søster.

 

 1. Jan

nu er jeg da kommen op igjen, og Herren være priset

derfor, jeg blev igaar saa pluselig syg, og fik saadan voldsomme smerter

 at jeg maatte til Sengs, fra Isse fik vi et lang Brev, som jeg strax

har besvaret, og fra Milet kom der igaar Aftes Brev, og har skreven

Ham og Anton et kort, vi har ellers got Veir men graa Luft.

 

 1. Jan

i dag er Metha meget syg, jeg er da bedre, fra Anton

fik vi igaar Aftes Kort skreven d 10, Pakken N7 havde han faaet nu

jeg har sendt Ham en i dag igjen, det skulle jo egentlig være N14

men jeg glemte at sette Nummer paa, den indeholdt lidt Svinefedt

Pølse, Zukker og et Styk Sebe, Metha skrev et Kort til Ham igaar

Aftes og jeg vil nu skrive et Brev, det lader jo til at det

endnu gaar Ham godt i Ruslands haarde Kulde, her har

vi ogsaa Vinter, og i dag er det meget koldt med nordost

Vind og frost, og et lille lag Snee, fra Arrild fik vi Kort

og igaar skrev jeg til Pigerne i Apenrade, Tilde har slet ikke

skreven Hjem, men jeg vil jo da haabe at der ikke er

noget i Veien, bare nu Metha ikke skal blive alvorlig

Syg, Jesus, du er den store Læge du vil nok røre ved

hende, og lade min lille Pige atter blive sund og frisk,

jeg læste lige i Lutherskmissionsblad, Glem aldrig at Jesus elsker

dig, og at alt, hvad der vederfares dig i dette Liv, er Ytringer

af denne Kjerlighed, som kan baade tugte og trøste. Og efter

denne korte Tids Gjenvordigheder venter Guds Børn en over

al Maade stor og evig Herlighed. Derfor bliv i Troen kast ikke

din frimodighed bort, hvilken har en stor Belønning (Hebr 10,35)

Men hold ud og du skal faa Kronen.

 

(fortsat paa denne Side fra d 18 Januar, da jeg havde af van-            Abeline har bladret en side over

vare skudt dette Blad over, d 5 Januar)    David siger Gud er             det er såmænd det hele !

min Tillid og Styrke, en Hjelp i Trængsler funden saare stor

Herren Zebaoth er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg

der er Bjerge trindt omkring Jerusalem, og Herren er trindt

omkring sit Folk. Ja visselig han elsker Folkene, Tak

Herre du er en trofast Gud, jeg legger min Bøn i dine

frelsearme Du vil vaage over os alle, gjør du ogsaa min

lille Metha rask igjen, lad hende ikke blive alvorlig syg

kj Frelser, vor maa jeg være Dig Taknemlig at jeg har hen-

des Hjelp, jeg skønner ikke nok paa det i de sunde Dage.

Du seer ogsaa Jesus Krestus hvor det trykker mig med vor

kj lille C, jeg beder ydmygelig for dit Ansigt Herre Velsign

dette Barn rigelig for Tid og Evighed, lad ham blive en

Løn for Din Smerte Jesus, og vaag Du selv over Ham, jeg

ved ikke Herre om vi har baaret os rigtig ad, men du

alene er almægtig, og du alene formaar at gjøre alt godt,

jeg ved o Gud du vil i din store Naade og Kjerlighed høre

min Bøn, Velsign Ham, Velsign kjere frelser.

 

 1. Januar

med Metha er det endnu daarlig, Herre Jesus Krestus

ræk du din frelseshaand ud over hende, du store Læge baade

til Sjæl og Legeme, du har al Magt i Himlen og paa Jorden

og din Arm er ikke forkortet at du ikke skulle kunde

hjelpe, Tak Jesus, Du vil selv opholde os i Troen til dit Ord.

 i dag er det atter rigtig koldt, fra Thilde fik vi et Kort, hun kom snart

Hjem, maaske i Aften eller Morgen. Sygepleiersken var her vi lagde Metha

i vaad Omslag hun har endnu i dag høi Feber 39 Grader, og igaar

39,5, fra Luise kom der et lang Brev til Methas fødselsdag som

er i Morgen d 20. da er hun 19 Aar, fra Milet fik vi ogsaa Kort

Tak Herre at du selv vil vogte Din Hjord, styrk du Luise og

giv hende Naade til at være stille for Dig, Velsign hende Jesus.

 

 1. Januar

Gud skee Lov og Tak, Metha er i dag bedre, Herre

Velsign Hende, nu kom Thilde med 2 Toget fra hendes Rei-

se, hun havde fra Maria et Billede med til Methas fødsels-

dag, og lille Misse Aabling havde selv lavet to smaa Tepper

til hende, til Isse har jeg skreven et Brev og sendt et af

baade til Milet og Anton, Tak du evige Kjerlighed du vil

vaage over os Alle, og aldrig slippe os, giv Luise den Kraft

Hun trænger til baade til Sjæl og Legeme.

 

 1. Januar

Fra Anton kom der igaar Aftes to Breve skreven d 13 og 14

og i dag har jeg besvaret Dem, og sendt Milet Lutherskblad, Chrestine

sendte igaar en Pakke til Anton med Flesk og Pølse og Rügen (tror jeg)

jeg har ogsaa skreven til Hanne i dag, nu gik Thilde over til

Lauris og Chrestine Hun skal hjelpe i forretningen mens Katrine

er Hjemme, det er Søndag fader har været i Kommerlet (er det Kumled?) i Efter-

middag det har knap været saa kolt i dag, da Solen har skinnet

men det fryser haardt Vinduerne legger sig til, Metha har væ-

ret oppe i dag, gid det maa blive ved at gaar godt, Herren være Tak.

 

 1. Januar

den 19,  20 og 21 er skreven paa Bladet for d 5 Januar det havde

jeg den gang skudt over, det er, da i dag, knap saa koldt omendskjøndt det fryser

jeg har skreven et Kort til Milet og et Brev til min Søster i Arrild, Jesus

lad min Søster see din Kjerlighed gyd din Aand rigelig over hende

velsign du Herre di Ord jeg har skreven til hende, til Maria

har Metha sendt et Kort, og faaet et fra Hanne, hun skrev at

Milet nu kom til Apenrade, jeg var lige ved at sende en Pakke

af til ham men undlod det, da den maaske ikke træffer ham i Em-

merich, Herren gjør alle ting vel, Ham være Lov og Tak, Thilde er

i dag for Aablings i forretningen.

 

 1. Januar

igaar blev jeg atter saa syg og fik da voldsomme Smerter, men

er nu da over Middag kommen op igjen, vi havde igaar Aftes Besøg af to

Koner fra N. Lügum di ville til Husum, begge deres Mænd er faldne,

det var Henrikke Mortesen, og Schmidts Kone, Schmidt faldt ikke men døde af

Blodstyrtning paa et Lazeret, vi fik ogsaa igaar Aftes 2 Breve og 1 Kort

fra vor kj Anton skreven d 16 og d 20, han var kommen paa et La-

zaret i Wilna, din Trofasthed er stor o Gud, Du vil nok i Naade vaa-

ge over Anton, og føre Ham Hjem igjen, lad dem ikke faa Lov at

ødelegge Ham, kjere kjere frelser, giv Ham din Helligaand, og lad Ham

see din Kjerlighed til Syndere, ræk din Frelsehaand ud over Ham og

bevar Ham, den Haand hvori Anton ogsaa staar tegnet, et mægtig til at

beskytte Ham ihvor Han er, inderlig Tak Herre at du gjør mig stille. fra
Milet fik vi nu i Aften Brev skreven d 18. Thilde skrev strax et Kort

baade til Ham og Anton, og et Brev til Overlægen i Wilna, da

der kom Kort i Aften fra Lazarettet at Antons Sygdom var lang-

varig, det var Rippenfelensyndung og begge Lungerspisser var angrebne

Tak Herre Jesus Krestus du har Magten, hjelp Ham hjelp

 

25 Januar

jeg læste lige . Hvo som tror, fester ikke (Es 28,16) Du

vil ogsaa nok Herre give os Naade til at være stille, før du

selv vor kj lille Anton her Hjem igjen, omring ham trofaste frelser

og set Englevagt om Ham, ræk din Haand ud og rør ved Ham

du har dog Magten kj Jesus, frels Anton og lad Ham see

din Kjerlighed, vi har i dag sendt en lille Pakke af med

Heilkraft og Zukker og Smaakager, og til Milet har jeg skreven

et Brev og sendt et Blad, Herre Jesus Krestus lad det trøste

Milet, og lad ogsaa de gode Ord som Metha skrev til Anton bli-

ve Ham til Velsignelse og Opmuntring. det var af 5 MsB? (missionsblad?)

 

27 Januar

atter var jeg igaar syg af Smerter, og maatte holde

Sengen til over Middag, Ingeborg Andresen havde det ogsaa i

Maven di maatte have Lægen at Sprøite hende ind, vi sendte

igaar en Pakke til Milet med et Brød Pølse Smør, og Zukker

der gik ogsaa fra Metha to Kort af med et Sprog til Milet og Anton

Almægtige Gud Du som i Naade oplod Lydias Hjerte saa hun gav

agt paa Ordet, oplad du Anton og Milets Hjerte for dine Sandheder

at di maa tro Ordet, og see hvor du elsker dem, der er ogsaa i dag

gaaet et Brev af til Anton fra mig, vi fik to Kort igaar Aftes

men de var skreven før hans sidste Brev d. 14 og d 18, gid vi dog maa

høre i Aften fra Ham, det er i dag Keiserens fødselsdag, der er Kirke i Eftermidaag

 

28 Januar

Metha tog det gode Ord for Anton (Rom 5,1,2)

Altsaa retfærdiggjorde ved Troen, have vi free med Gud ved

vor Herre Jesus Chrestus ved hvem vi har erholdt Adgang til Tronen

til den Naade, hvori vi staae, og vi rose os af Haab om Salig-

hed hos Gud; Tak Jesus for Dit gode Ord gjør det levende for

vore Sjæle, og lad Anton heile ved dine Løfter du store Gud.

du seer nok Herre vor jeg længes efter at høre videre hvordan

han har det, men du er den gode Hyrde og vil nok tage

dit syge Barn i dine Arme, og bære det Hjem, hvis det er

Din Villie at han skal vandre bort fra Jammerdalen, o

Herre hør mit Bøn mit Raab og Skrig vaag du selv over

mit Barn, du er også mægtig til at føre ham godt hjem

igjen, Herre Jesus Krestus forbarm dig, forbarm dig over os,

det er ogsaa i dag Thildes fødselsdag, Tak Jesus med hende har

du ogsaa fredstanker, vær du hende nær, og hjelp hende tilrette

i alle hendes Anliggender, du har jo dog kun et maal for

Øie med os alle, at faa os frelste Hjem, og giv du Naade

til at vi maa være stille, du seer nok jeg er bedrøvet

 

29 Januar

Herre Jesus, du har sagt: ”Kald paa mig

paa Nødens Dag jeg vil udfri dig og du skal prise

mig, Tak Herre for dit Ord, det er en haard Nødens

Dag for os i dag, som vi uden Din trofaste Hjelp ikke

kan komme over, vi fik nu en Telegram i Middag

at vor kj lille Anton var dødelig, o du trofaste Gud vær

du selv mit Barn nær med den Trøst og Hjelp han til-

trænger, du vil ikke tage ham bort inden du selv

har forklaret Dig for ham du trofaste Gud, tvæt du

Hans Kjortel i Jesu Blod, lad Ham see Jesus Blod og lad

Morderengelen gaa forbi, Herre lad mig tro Dit Ord, og

giv mig Naade til at være stille for Dig Guds Søn, Herre

Herre forbarm Dig, og tag ham ikke bort inden du tager

Ham Hjem, du vil jo ingen Synders dø, og du er en Gud

der hører Bøn, du vil ogsaa høre vort Skrig og Raab.

Dette Sprog tog Metha 2. Korinth 4, 16-18. Herre gjør vel imod mit

Barn efter dit gode Ord, Herre du er stærk og mægtig, ræk din

Haand ud og rør ved Anton, Du er stærkere end alle Læger.

 

30 Januar

i Morgen modtog vi det haarde Budskab at vor kj

lille Anton er gaaet over Grænsen til det Land hvorfra in-

gen vender tilbage, Herre Jesus Krestus vi vil tro at du

har selv taget ham ved Haanden, og ledet Ham Hjem til Dig.

ja, Herre du har lov at gjøre med Dit var du vil ,

Du gav os Ham og Han har været os til stor Glæde,

og vi har saa gode Minder om Ham, Du har atter taget

Ham, thi Han var Din dyrekjøbte Eindom, Du vil

ogsaa i Naade hjelpe os, at vi maa sige, Dit store Navn

være Lovet og Priset, du seet nok hvor store Sorg og vor

hvore arme Hjerter bløder, men du bliver dog tilbage, lad

os dog altid seer at du trods Alt elsker os, lad mig tro kjere

frelser at du har hørt min Bøn og selv vaaget over mit Barn

der falder ikke en Spurv fra Taget eller et Haar af hvort Hoved

uden din Vilie, saa sker der atter intet med os uden du

vil det Herre, og du tager aldrig feil.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918