Løbner, Johannes Jessen (1893-1915)

Senest ændret den 6. juni 2022 8:46

Persondata
Født: 15/04-1893, Bedsted, Bedsted Sogn
Død: 06/06-1915, Moulin, Frankrig
Uddannelse: –
Erhverv:   Murersvend
Bopæl:  Ravsted, Ravsted Sogn
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen): –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt: Faldet. Savnet
Enhed(er): Infanterie-Regiment Nr. 86, 12. Kompagnie
Rang: Füsilier
Såret: –
Udmærkelser: –
Andet: Opført i Vermisstenlisten 1919 som savnet 06/06-1915. Efternavnet er her ”Löbner”

Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til smedemester Eduard Petersen Løbner og Caroline Jensine Brink, Bedsted
Hans bror, Peter Nielsen Løbner, døde 01/09-1916
Hans brødre  Anton Marius Løbner (1895-1970) og Martin Jensen Løbner (1896-1964) deltog også i krigen, mens en bror, Christian Jensen Løbner (1898-1917), døde, inden han blev soldat

Kilder
Kirkebog, fødte, Bedsted, RAA
Vermisstenlisten, 1919
Efterladtesager, Invalidenævnet, RAA. Sag E-03107
Mindesten, Ravsted Sogns Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer
Omtalt i artikel: “Deltagere i Verdenskrigen 1914-18 fra Bedsted sogn” ved Henning Haugaard, udgivet i ”Brudstykker af Bedsted sogns historie”, hæfte 28, 2002.

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten. Ravsted Kirkegård
Mindesten, Ravsted Kirkegård. Johannes Løbner står på denne side af mindestenen under 1915, hans bror, Peter Løbner står på den anden side under 1916

En tanke om “Løbner, Johannes Jessen (1893-1915)”

 1. Johannes J.L. blev dræbt i slaget ved Moulin-sous-Touvent den 6. juni 1915 – den dag i Første Verdenskrig, der kostede flest sønderjyder livet. Her faldt over 100 sønderjyder på det samme korte frontafsnit.”
  Se fx https://denstorekrig1914-1918.dk/5-udvalgte-krigsdeltagere-66/
  fra årsdagen 6. juni 2022.

  Denne oplysning burde tilføjes på de personsider, som beskriver de mange soldater, som omkom på “Den sorte dag”.

  Avis-omtale af slaget:
  Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 7. juni 1915, 2. udgave, side 1:
  Kampene ved Souchez. Fransk Melding om Fremskridt. Paris, 6te Juni. R.B.
  Der er Søndag Aften Kl. 11 udsendt følgende Communiqué:
  “.. Nord for Aisne har vi øst for Tracy-le-Mont angrebet Fjenden paa Højderne i Nærheden af Moulin-sous-Touvent og gjort alvorlige Fremskridt. Efter et meget virksomt Bombardement har vi over en Front paa en Kilometer i et eneste Fremstød erobret 2 bag hinanden liggende Rækker Skyttegrave og flere fjendtlige Værker. Tre voldsomme Modangreb blev afviste af vores Tropper, der tog over 200 Fanger og erobrede tre 7,7 cm Kanoner.”
  Link: http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:93c68053-438a-41b5-b71a-c3b4437232c1

  Nationaltidende, 29. juni 1915, 2. udgave, side 3, Kampene ved Moulin – “Slesvigernes Dal”.
  En artikel gengivet fra Flensborg Avis. Herfra:
  “Om Kampene ved Moulin, hvor mange Slesvigere er faldet eller saaret, ..”
  “Her begyndte Søndagen den 6. Juni Fjendens skarpe Angreb i en bredde paa 1200 Meter. Allerede Aftenen forinden lød fra 6 til 9 den berømte “Trommeild”..”
  “Søndag Morgen tog den fat igen. Klokken 7 ..”
  “Saa stormede Masser af sorte Tropper frem fra de franske Grave.”
  Link: http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:c0471797-091b-4385-9b5e-71d4fdc832ab

  Viborg Stifts-Tidende, 19. juli 1915, side 2:
  Store Tab. Den 273de Tabsliste tæller en stor Mængde Sønderjyder. Det er sandsynligvis i Slaget ved Moulin i Frankrig, at det er gaaet saa blodigt til.

  – – –
  Om personen Johannes J.L.:
  Fødsel: Bedsted Personregisterfører, opslag 206:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16520441#36910,5169455

  Johannes blev konfirmeret i Bedsted 12. april 1908, palmesøndag.

  Som angivet på https://denstorekrig1914-1918.dk/steder/ kan hæfter om Bedsted sogns historie skrevet af Henning Haugaard findes på (under)siden “Historiske hæfter“. Også følgende link kan bruges:
  https://bedstedsogn.dk/bedsted-sogns-historie/
  Der er undersider, som tilgås via menuen øverst på siden.

  Dokumentet ‘Krigsdeltagere 1914-1918 Bedsted sogn’ findes i en nyere udgave, som dog endnu ikke er nået frem til nærværende blog / websted DenStoreKrig1914-1918.dk
  Fra denne ny udgave:

  “Løbner, Johannes Jessen
  Født i Bedsted 15. april 1893, søn af smed i Bedsted, Eduard P. Løbner (1866-) og Caroline Jensine Brinck. Johannes Løbner var uddannet som murer da han blev indkaldt. Han skrev flittigt hjem til familien (korrespondancen er bevaret). Det sidste brev fra forældrene kom retur med påtegnelsen “vermist”. Han faldt i Moulin i Frankrig 6. juni 1915. Hans mor håbede lige indtil sin død, at han nok skulle komme hjem igen, måske fra fangenskab. (Oplysning fra Annelene Løbner, Aabenraa). Johannes Jessen Løbner er nævnt på mindestenen over faldne på Ravsted kirkegård samt i Marselisborg som nr. 2454. Havde fire brødre med i krigen: Peter, Anton, Martin og Christian. Han blev 22 år.”

  Samme navn, Johannes Jessen Løbner, havde en farfar, som var husmand og smed i Bedsted, født 1825, død 1896. Med ham og hans kone Anne Marie som udgangspunkt har ‘Nordisk Slægtsforskning’ udarbejdet en bog: “Slægten Løbner fra Bedsted Sogn”, 1991, 246 sider.

  (Også en anden soldat havde samme navn: Løbner, Johannes Jessen (1885-1940), født i Brøns sogn.

  Johannes’ forældre og søskende er nævnt i FT-1921: https://www.ravstedlokalhistorie.dk/pdf/folketaelling_1921.pdf
  Familien Løbner, dvs. forældrene og børnene, flyttede fra Bedsted til Fogderup i Ravsted Sogn. For Johannes’ bror Peter, som blev dræbt i 1916, angives hjemstedet til Ravsted Sogn. Mens der for Johannes stadig henvises til Bedsted. Som det fremgår, mindes Johannes på mindestenen på Ravsted Kirkegård.

  Hejmdal, 23. juli 1915, side 1, Fra Felten:
  “Savnede. Følgende Nordslesvigere staar i sidste tabsliste opførte som Savnede:
  … ; Johannes Jessen Løbner fra Bedsted ; …”
  (Det er en lang, lang liste, som i en spalte fylder det halve af avisens højde).
  (Fra slaget / katastrofen 6. juni går der altså mere end halvanden måned, før noget oplyses, og det kun med en foreløbig melding om ‘savnet’).

  Tabslisten / Verlustlisten: Side 7737, Ausgabe 598. Datum 1915-07-21. Johannes Jessen Löbner, Bedstedt, Apenrade, Füsilier-Regiment 86, vermisst. Foregående side oplyser: Füsilier-Regiment Nr. 86, III Bataillon, 12. Kompagnie.

  Personsiden ovenfor henviser til Vermisstenlisten 1919.
  (Der skelnes mellem Verlustlisten og Vermisstenlisten (Vermissten = savnet)).
  Søgesiden for denne Vermisstenlisten er
  http://des.genealogy.net/wk1vermisste/search/index
  Her kan findes: Joh. Jessen Löbner
  (Med forkortelsen Joh. nytter det ikke at søge på Johannes).
  Apenrade, Bedstedt. Geburtsdatum 15.4.93. Vermisst Datum 6.6.15. Vermisst Ort Moulin. Regiment Infanterie-Regiment 86.
  Der står lidt mere oplysning, men vanskelig at læse og forstå: Zentral Nachweise Büro Berlin NW.7. Og ja, der fandtes en instans med navnet Zentral-Nachweis-Büro des Preußischen Kriegsministeriums.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918